ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Верифікація родоводів сортів та форм винограду за допомогою мікросателітного аналізу

Карастан О.М, Мулюкіна Н.А., Папіна О.С.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Микросателлитные маркеры ДНК использовали для определения и сравнительного анализа генотипов 80 образцов винограда и их возможных родительских форм. Обе родительские формы были подтверждены в происхождении 51 образца. Дальнейшая статистическая оценка показала большую вероятность происхождения именно от подтверж-денной на предыдущем этапе пары родителей (ХхY), чем от любых случайных сортов, которые не принимали участие в исследовании. Показатель ХхY варьировал в пределах от 103 до 1012. У четырех образцов один из возможных родителей не был подтвержден из-за несовпадения аллельных профилей микросателлитных локусов. В исследовании родословной 22 образцов выборки из-за физического отсутствия растений вероятных родительских форм и недостатка информации о составе их микросателлитных профилей были использованы генотипы прародительских форм.

Мікросателітні маркери ДНК використано для визначення і порівняльного аналізу генотипів 80 зразків винограду та їх ймовірних батьківських форм. Обидві ймовірні батьківські форми були підтверджені в походженні 51 зразку. Подальша оцінка статистичної ймовірності показала більшу вірогідність походження саме від підтвердженої на попередньому етапі пари батьків (ХхY), ніж від будь-яких випадкових сортів, що не брали учать в дослідженні. Показник ХхY варіював у межах від 103 до 1012. У чотирьох зразків один з ймовірних батьків не був підтверджений через неспівпадіння алельних профілів за досліджуваним рядом мікросателітних локусів. В дослідженні родоводу 22 зразків вибірки через фізичну відсутність рослин ймовірних батьківських форм та брак інформації щодо складу їхніх мікросателітних профілів були використані генотипи прабатьківських форм.

Ключові слова: микросателлитные локусы, происхождение, родословная, анализ происхождения, виноград, V. vinifera L.
мікросателітні локуси, походження, родовід, аналіз батьківства, виноград, V. vinifera L.

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, C. 13-27

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Вул. 40-річчя Перемоги, 55/8, смт. Таїрове, Овідіопільський р­н, Одеська обл., 65496, Україна

E-mail: olga.karastan gmail.com; tairmna2005 ukr.net; papina_ ukr.net

Карастан О.М, Мулюкіна Н.А., Папіна О.С. Верифікація родоводів сортів та форм винограду за допомогою мікросателітного аналізу, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 5, C. 13-27.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. M. Karastan, N. A. Muliukina, O. S. Papina Verification of Grape Pedigree by Microsatellite Analysis, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 5, pp. 331–342
DOI: 10.3103/S0095452718050031


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22