ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2014, том 48, N 2


Литвин Д.И., Сивура В.В., Курило В.В., Оленева В.Д., Емец А.И., Блюм Я.Б.Получение трансгенных линий сахарной свеклы, экспрессирующих гены устойчивости к насекомым-вредителям сry1C и сry2A 3-11
 
Букрєєва Н.І., Бєлоусов А.О., Сиволап Ю.М.Алельний склад поліморфних локусів ліній і гібридів та його зв’язок з рівнем гетерозису у кукурудзи12-19
 
Gholizadeh A.Maltose­binding protein switches programmed cell death in Nicotiana glutinosa leaf cells20-27
 
Овруцька І.І.Вміст калози в клітинних оболонках епідермісу та мезофілу листків Alisma plantago­aquatica L. в різних умовах зростання28-36
 
Конотоп Є.О., Коваленко М.С., Улинець В.З., Мелешко А.О., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю.Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок37-42
 
Kumar G., Dwivedi K.Induced polyploidization in Brassica campestris L. (Brassicaceae)43-51
 
Михаленко Е.П., Крупнова Э.В., Чакова Н.Н., Чеботарева Н.В., Демидчик Ю.Е.Оценка связи комбинаций полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков с предрасположенностью к возникновению рака легкого52-59
 
Вдовиченко Ж.В., Ситник К.С., Ступак І.Ю., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д., Парій М.Ф.Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLP60-70
 
Ісаєнков С.В.Особливості органельного розпізнавання, везикулярного транспорту та фізіологічна роль рослинних вакуоль71-82
 
В.А. Кунах. "Мобильные генетические элементы и пластичность генома растений"83-84
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.23