Цитологія і генетика, 2014, № 2

Литвин Д.И., Сивура В.В., Курило В.В., Оленева В.Д., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Получение трансгенных линий сахарной свеклы, экспрессирующих гены устойчивости к насекомым-вредителям сry1C и сry2A
Букрєєва Н.І., Бєлоусов А.О., Сиволап Ю.М.
Алельний склад поліморфних локусів ліній і гібридів та його зв’язок з рівнем гетерозису у кукурудзи
Gholizadeh A.
Maltose­binding protein switches programmed cell death in Nicotiana glutinosa leaf cells
Овруцька І.І.
Вміст калози в клітинних оболонках епідермісу та мезофілу листків Alisma plantago­aquatica L. в різних умовах зростання
Конотоп Є.О., Коваленко М.С., Улинець В.З., Мелешко А.О., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю.
Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок
Kumar G., Dwivedi K.
Induced polyploidization in Brassica campestris L. (Brassicaceae)
Михаленко Е.П., Крупнова Э.В., Чакова Н.Н., Чеботарева Н.В., Демидчик Ю.Е.
Оценка связи комбинаций полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков с предрасположенностью к возникновению рака легкого
Вдовиченко Ж.В., Ситник К.С., Ступак І.Ю., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д., Парій М.Ф.
Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLP
Ісаєнков С.В.
Особливості органельного розпізнавання, везикулярного транспорту та фізіологічна роль рослинних вакуоль
В.А. Кунах. "Мобильные генетические элементы и пластичность генома растений"