ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок

Конотоп Є.О., Коваленко М.С., Улинець В.З., Мелешко А.О., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

За допомогою стандартної тест-системи Allium cepa (L.) досліджено фітотоксичність колоїдних розчинів металовмісних наночастинок – Ag, Cu, Fe, Zn, Mn. Токсичність дослідних розчинів на рівні організму оцінювали за показником приросту біомаси коренів цибулі, а цитотоксичність – за проліферативною активністю клітин кореневої меристеми. Встановлено, що колоїдні розчини деяких металовмісних наночастинок галь-мують ріст коренів Allium cepa (L.), що може бути наслідком їхньої здатності проникати всередину клітини і взаємодіяти з її компонентами, пригнічуючи мітоз. Згідно з отриманими результатами цитоток-сичність дослідних розчинів зменшується в наступному порядку: Cu≥Zn>Ag≥Fe. Розчин, в якому є наночастин-ки з вмістом Mn, сприяв збільшенню приросту коренів.

РЕЗЮМЕ. С помощью стандартной тест-системы Allium cepa (L.) исследовали фитотоксичность коллоидных растворов металлосодержащих наночастиц – Ag, Cu, Fe, Zn, Mn. На организменном уровне токсичность исследуемых растворов оценивали по показателю прироста биомассы корней лука, а цитотоксичность – по проли феративной активности клеток корневой меристемы. Выявлено, что коллоидные растворы металлосодер-жащих наночастиц тормозят рост корней Allium cepa (L.) вследствие их способности проникать внутрь клетки, взаимодействовать с ее компонентами и таким образом угнетать митоз. Согласно полученным результатам цитотоксичность исследуемых растворов убывает в следующем ряду: Cu ≥ Zn > Ag ≥ Fе. Раствор, содержащий наночастицы Mn, оказался физиологически активным по показателю прироста корней.

Ключові слова: Allium-тест, коллоидные растворы металлсодержащих наночастиц, цитотоксичность
Allium-тест, колоїдні розчини метало-вмісних наночастинок, цитотоксичність

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, C. 37-42

Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса ШевченкаКонотоп Є.О., Коваленко М.С., Улинець В.З., Мелешко А.О., Бацманова Л.М., Таран Н.Ю. Дослідження фітотоксичності колоїдних розчинів металовмісних наночастинок, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 2, C. 37-42.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Ye. O. Konotop, M. S. Kovalenko, V. Z. Ulynets, A. O. Meleshko, L. M. Batsmanova, N. Yu. Taran Phytotoxicity of colloidal solutions of metal-containing nanoparticles, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 2, pp. 99–102
DOI: 10.3103/S0095452714020054


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.06.23