ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2009, том 43, N 3


Prokopyk D.O., Antonyuk M.Z., Ternovskaya T.K.The genetic control of the α-amylase isozymes of the durum wheat (triticum durum Desf.) 3-9
 
Монтвід П.Ю.Прояв частоти хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у представників роду Capsicum L.10-14
 
Хаблак С.Г., Чеченева Т.Н.Перспектива генетического улучшения структуры соцветий масличных культур семейства Brassicaceae15-19
 
Коваленко О.Г., Поліщук О.М., Ісакова В.О.Протипухлинна активність комплексних препаратів у культурі клітин картоплі, трансформованих Agrobacterium tumefaciens20-25
 
Моцный И.И., Файт В.И., Благодарова Е.М.Идентификация и характеристика 1R(1В) замещенных линий мягкой пшеницы26-35
 
Цимбалюк В.І., Васильєва І.Г., Олексенко Н.П., Чопик Н.Г., Цюбко О.І., Галанта О.С.Диференціювання дофамінергічних нейронів з ембріональних нервових клітин людини в культурі36-41
 
Грищенко Н.В., Кучеренко А.М., Пацкун Е.Й., Лівшиць Л.АДослідження асоціації генотипу та фенотипових проявів патогенезу хореї Гентингтона42-47
 
Лук’янова А.С., Пєньковська-Ґреля Б., Масляк З.В.Комплексні цитогенетичні аномалії при хронічній мієлоїдній лейкемії: опис випадку48-54
 
Kobylyanskyy A., Ostash B., Fedorenko V.Heterologous cross-expression of oxygenase and glycosyltransferase genes in streptomycetes, producing angucyclic antibiotics55-62
 
Карпов П.А., Надеждина Е.С., Емец А.И., Матусов В.Г., Ныпорко А.Ю., Шашина Н.Ю., Блюм Я.Б.Биоинформационный поиск растительных протеинкиназ, участвующих в фосфорилировании белков микротрубочек и регуляции деления клеток63-79
 
Rassi H.Stem cell therapy for hereditary breast cancer80-88
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.02.23