TSitologiya i Genetika, 2009, no. 1

Sheremet Ya.O., Yemets A.I., Verbelen J.-P., Blume Ya.B.
The effect of okadaic acid on root morphology of Arabidopsis thaliana and microtubule organization in its cells
Kravetz E.A.
Cellular and tissue mechanisms of restoration processes in Hordeum distichum L. under irradiation
Ghoghoberidze M., Zaalishvili G., Ramishvili M.,. Gogava M, Chelidze N.
Ultrastructural study of TNT effect on the callus cells and the cells of intact plants of Yucca gloriosa L.
Dmitrenko V.V., Boyko O.I., Shostak K.O., Beletskii A.V., Malisheva T.A., Shamayev M.I., Klyuchka V.N., Rozumenko V.D., Zozulya Y.P., Kavsan V.M.
Expression of myelin basic protein and glial fibrillary acidic protein genes in human glial tumors
Hryshchenko N.V., Livshits L.A.
Analysis of 17p11.2 chromosome region rearrangements in CMT1 patients from Ukraine
Yushkina L.L., Nesterova E.V., Kirichenko V.V., Dolgova T.A., Popov V.N.
Cytogenetic study of an interspecific hybrid Helianthus praecox x H. annuus, its parental forms and two backcrosses
Chakova N.N., Mikhalenko E.P., Polonetskaya S.N., Chebotareva N.V., Demidchik Yu.E., Zilko A.A., Kvitko O.V., Krupnova E.V.
GST polymorphism and cytogenetic changes in lung tissues of lung cancer patients
Flyak A.I., Pavlova M.V., Gilchuk P.V.
In silico analysis of the structure of variable domains of mouse single-chain antibodies specific to the human recombinant interferon β1b
Lozynska M.R., Vygovska Ya.I., Tomashevska N.Ya., Maslyak Z.V., Lozynsky R.Yu., Novak V.L.
Peculiarities of cytogenetic changes in different types of myelodysplastic syndrome
Kozub N.A., Sozinov I.A., Sobko T.A., Kolyuchii V.T., Kuptsov S.V., Sozinov A.A.
Variation at storage protein loci in winter common wheat cultivars of the Central Forest-Steppe of Ukraine
Krulko I., Ustyanenko D., Polischuk V.
Role of siRNAs and miRNAs in the processes of RNA-mediated gene silencing during viral infection