Цитологія і генетика, 2024, № 1

Кустовський Є.О., Бузіашвілі А.Ю., Ожерєдов С.П., Блюм Я.Б., Ємець А.І.
β-Тубулін Fusarium як потенціна мішень для прояву антигрибної активності івермектину
Скуба A.O., Ліханов А.Ф., Буценко Л.М., Коломієць Ю.В.
Вплив джерела азоту на синтез вторинних метаболітів суспензійною культурою спаржі лікарської Asparagus officinalis
Кретинін С.В., Колесников Я.С., Кравець В.С., Блюм Я.Б.
Вплив 28-гомобрасиноліду на метаболізм жирних кислот при проростанні насіння катрану татарського (Crambe tatarica) за умов сольового стресу
Кулібаба Р.О., Ляшенко Ю.В., Сахацький М.І.
Поліморфізм генів CSN2 та TNF-α у популяції корів голштинської породи, яка розводиться в Україні
Андреєва С.В., Корець К.В., Скороход І.М., Цяпка О.М., Сербін І.М.
Роль цитогенетичних перебудов у формуванні резистентності при рецидивах гострих лімфобластних лейкемій
Kumar G., Mishra M., Tripathi K.
Consequence of gamma radiation induced cytomixis during microsporogenesis in fennel plant (Foeniculum vulgare Mill.)
Kosmas K., Riga D., Karachaliou C., Papazian M., Sofopoulos M., Riga N.G., Tsiambas E.
Impact of different DNA ploidy patterns on endometrial carcinomas based on image cytometry
Wang L., Liu D., Ma H., Zhang D., He X., Wang W., Fu B., Li Z., Guo Z.
TAP2 effect on min­pig stromal vascular fraction cell gene expression
Kushwah N.S., Rathore M.
Genome­wide identification of genes involved in raffinose family oligosaccharides metabolism in pea (Pisum sativum L.)