Цитологія і генетика, 2021, № 3

Матвєєва Н.А., Ратушняк Я.І., Дуплій В.П., Шаховський А.М., Кучук М.В.
Вплив температурного стресу на «бородаті» корені Althaea officinalis, що несуть ген інтерферону α2b людини
Морозов-Леонов С.Ю.
Еволюційний потенціал гібридної форми
Pelophylax esculentus-ridibundus (Amphibia, Ranidae) у басейнах Дніпра та Десни: його втрати, спричинені напівклональним успадкуванням, та компенсаторна роль рекомбінації батьківських геномів
Пірко Я.В., Карелов А.В., Козуб Н.О., Іващук Б.В., Созінов І.О., Топчій Т.В., Моргун В.В., Блюм Я.Б.
Ідентифікація генів стійкості до жовтої іржі азійського походження у сортів і ліній озимої пшениці
Тарасюк С.І., Заморов В.В., Залоїло О.В., Бєлікова О.Ю., Рaдіонов Д.Б.
Генетична диференціація бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) окремих локалітетів Чорноморсько-Азовського басейну за мікросателітними локусами
Кириченко А.М., Щербатенко І.С., Коваленко О.Г.
Віруси дикої флори та сучасні метагеномні методи їх дослідження
Скляр Т., Курагіна Н., Лавреньтєва К., Бурлака В., Лихолат Т., Лихолат О.
Автономні генетичні елементи (АГЕ) бактерій та їх ієрархія
Zhu-Mei Ren, Yu-Jie Xu
Complete mitochondrial genome of Bubo bubo (Aves, Strigiformes, Strigidae), a national protected wildlife bird in China
Yuksel B., Aksoy O., Kutluk T.
Molecular and spectroscopic evaluation of the effects of coumarin on lentil
Ecevit H., Urhan-Kucuk M., Uluca H., Tap D., Arpaci A.
The role of oxidative stress in apoptosis and cell proliferation of human bronchial epithelial cells
Кузмицкая П.В., Дмитриева Т.М., Королева Е.С., Урбанович О.Ю., Маханько В.Л., Гунько Ю.В.
Генетическое разнообразие Y-вируса картофеля в Беларуси