Цитологія і генетика 1998, том 32, № 1, 96-107
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Морфологічні та цитогенетичні аспекта при дослідженні біоптату хоріона і плаценти у вагітних жінок, вік яких перевищує 35 років

Арчакова Т. М., Бариляк I. Р., Нікітчина Т. В., Задорожна Т. Д.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Київ

На сьогоднішній день пренатальна патологія і смертність займають відчутне місце серед дитячої патології і смертності. Ні показники особливо високі в групі «високого ризику», де чільне місце займають вагітні 35 років і старше. В зв’язку з цим морфологічні дослідження хоріона і плаценти в даній групі вагітних особливо важливі і актуальні, а цитогенетичний аналіз дозволяє повністю вирішити питання про наявність або відсутність хромосомної патології плоду в строки гестації 8-24 тижнів, коли ще можлива його елімінація.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
1998, том 32, № 1, 96-107

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література