Цитологія і генетика 1998, том 32, № 1, 83-89
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Аналіз асинхронності конденсації гомологічних хромосом у пацієнтів з хромосомними аномаліями та їхніх батьків

Ванюрихіна О. О.

Укрїнський науковий центр медицинської генетики МОЗ та НАН України, Київ

Досліджено асинхронність конденсації диференційно забарвлених гомологічних хромосом в лімфоцитах периферичної крові як варіант нестабільності каріотипу в сім’ях, які мають дітей з множинними вадами розвитку та хромосомними аномаліями. Результати роботи свідчать про те, що діти з множинними вродженими вадами розвитку та хромосомними аномаліями, а також їх батьки мали низьку кореляцію між гомологічними хромосомами кожної пари. При цьому довжина та сегментація одного з гомологів у всіх метафазних клітинах кожного пацієнта відповідала більш ранній стадії конденсації. Тому зроблено висновок про наявність асинхронності конденсації гомологічних хромосом у членів цих сімей, було виконано аналогічне дослідження контрольної групи сімей, які мали здорових дітей. Результати свідчать про наявність значної кореляції між гомологічними хромосомами, що означає синхронну конденсацію гомологічних пар у всіх пацієнтів цієї групи.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
1998, том 32, № 1, 83-89

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література