Цитологія і генетика 1998, том 32, № 1, 43-48
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Дослідження каріотипу у хворих з мієлодиспластичним

Саламанчук 3. Я., Масляк 3. В., Лозинська М. Р., Виговська Я. І., Логінський В. Є.,

  • філіал Київського НДІ гематології та переливання крові, Львів
  • НДІ спадкової патології, Львів
  • Оверненський університетт, Клермон-Ферран, Франція

Проведено дослідження каріотипу клітин кісткового мозку у хворих мієлодиспластичним синдромом (MDS). Використали метод FISH для верифікації виявлених змін. При рефрактерній анемії (RA) не виявлено значних змін каріотипу. У хворих з рефрактерною анемією з надлишком бластів (RAEB) виявлено моносомію 7, що розглядається як погана прогностична ознака. Описано незідентифіковану маркерну хромосому у хворого з хронічною мієломоно-цитарною анемією (CMML). Обговорено питання про доцільність дослідження каріотипу клітин кісткового мозку у хворих MDS з діагностичною і прогностичною метою.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
1998, том 32, № 1, 43-48

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література