Цитологія і генетика 1998, том 32, № 1, 38-42
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Частота хромосомних аберацій в післячорнобильський період у осіб, які мешкають у м. Києві

Шеметун О. В.

Укрїнський науково-гігєнічний центр, Український науковий центр медицинської генетики МОЗ України, Київ

Проведено цитогенетичне обстеження 10 практично здорових осіб віком від 24 до 56 років, які мешкають в м. Києві, заперечують свідомий контакт з іонізуючою радіацією та іншими мутагенами, ведуть здоровий спосіб життя. Показано, що у осіб обстеженої групи цитогенетичний ефект на рутинно забарвлених препаратах знаходився в межах популяційно­го. Застосування G-бендінгу значно покращило точність виявленння стабільних хромосомних перебудов, внаслідок чого спостерігалось підвищення загальної частоти аберацій. Отримано нові дані щодо частоти симетричних та асиметричних хромосомних обмінів у неекспонованих осіб при диференційному G-забарвленні хромосом, яка складала 0,67±0,32 та 0,19±0,17 на 100 клітин відповідно. Як на рутинних, так і на диференційно фарбованих препаратах зафіксовано збільшення частки аберацій хромосомного типу від загальної кількості пошкоджень хромосом.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
1998, том 32, № 1, 38-42

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література