ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2019, том 53, N 3


Краснопьорова О.Є., Буй Д.Д., Горюнова І.І., Ісаєнков С.В., Карпов П.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І.Потенційна роль протеїнкіназ snRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana 3-11
 
Романенко К.О., Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Мінарченко В.М.Вплив екзогенних цитокінінів на проростання спор і морфогенез гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro12-24
 
Седельникова Т.С., Пименов А.В.Кариологическое исследование сибирских видов лиственниц Larix sibirica и Larix gmelinii на Таймыре25-37
 
Терлецкий В.П., Лазарев А.М.К вопросу генотипирования штаммов бактерий родов Pectobacterium и Pseudomonas – возбудителей бактериозов картофеля38-46
 
Заец В.Н., Цуварев О.Ю., Коломиец Л.А., Корнелюк А.И.Сайт-направленный мутагенез остатков триптофана в структуре каталитического модуля тирозил-тРНК синтетазы Bos taurus47-57
 
Ільїн І.Є., Нікітін О.Д., Гонтар Ю.В., Будерацька Н.О., Верлінський О.Ю.Застосування системи оцінки зигот у прогнозуванні морфологіїі плоїдності ранніх ембріонів людини58-64
 
Бабаджанов О.А., Каримов Х.Я., Арифов С.С., Бобоев К.Т.Оценка роли полиморфизма rs2010963 гена VEGF в развитии розацеа и его связь с клиническими формами заболевания65-71
 
Muhammad Fahad Khan, Qurban Ali, Muhammad Tariq, Shafique Ahmed, Zahida Qamar, Idrees Ahmad NasirGenetic modification of Saccharum officinarum for herbicide tolerance72-74
 
El-Shehawi A.M., Ahmed M.M., Elseehy M.M., Hassan M.M.Isolation of antimicrobials from native plants of taif governorate75-77
 
Yuping Liu, Xu Su, Ting Lv, Kelong ChenDevelopment of novel low­copy nuclear gene primers by transcriptomes in an endemic genus Orinus Hitchc. (Poaceae) from the Qinghai­Tibet Plateau78-79
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 07.06.23