ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів

Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Лук'яненко Н.С., Личковська О.Л.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследованы данные молекулярно-генетического и инструментального обследования 125 детей из экологически неблагоприятных регионов и 31 ребенок группы контроля из экологически чистого региона. Молекулярно-генетическим методом (полимеразная цепная реакция) проводилось исследование полиморфных локусов TaqI (rs731236) и АраI (rs739837) гена рецептора витамина D3 среди детей из экологически неблагоприятных регионов. У детей из экологически неблагоприятных регионов чаще (в 1,5 раза) диагностировали остеопению и остеопороз. Наибольшие показатели МПКТ имели дети с генотипами tt (100 и 45 %) и дети с генотипами АА та Аа (83 и 42 %), что соответствовало данным литературы. Проведена комплексная оценка инструментальных и клинико-лабораторных показателей плотности костной ткани у носителей аллельных вариантов TaqI и АраI гена рецептора витамина D3.

Наведено дані молекулярно-генетичного та інструментального обстежень (ультразвукова денситометрія) у 125 дітей із регіонів з антропогенним забрудненням довкілля та 31 дитини із групи контролю з екологічно чистого регіону. Молекулярно-генетичним методом проводилось дослідження поліморфних локусів TaqI і АраI гена рецептора вітаміна D3. У дітей з екологічно несприятливих регіонів частіше в 1,5 разу діагностувались остеопенія та остеопороз. Найбільшу кількість зниженої мінеральної щільності кісткової тканини мали діти із генотипами tt та Tt (100 та 45 % відповідно) і діти із генотипами АА та Аа (83 та 42 % відповідно). Це збігається з даними літератури про те, що нижчі значення цього показника асоційовані з генотипом ttAA. Проведено комплексну оцінку інструментальних та клініко-лабораторних показників щільності кісткової тканини у носіїв певних алельних варіантів поліморфних локусів TaqI (rs731236) і АраI (rs739837) гена рецептора вітаміна D3.

Ключові слова: остеопенічний синдром, мінеральна щільність кісткової тканини, поліморфізм гена VDR, екологічно несприятливі регіони, діти

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, C. 59-67

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

E-mail: NataliaKech ukr.net

Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Лук'яненко Н.С., Личковська О.Л. Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 1, C. 59-67.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. R. Kech, O. Z. Hnatejko, H. V. Makukh, N. S. Lukjanenko, O. L. Lychkovska Role of the genetic component in osteopenic syndrome pathogenesis in children from regions with a polluted environment, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 1, pp. 46–53
DOI: 10.3103/S009545271801005X


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.12.22