ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Алельний поліморфізм С­590Т гена IL4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епі­зодів гострого обструктивного бронхіту у дітей

Кенс О.В., Виштак Н.В., Акопян Г.Р., Бергтравм В.І.

Оригінальна работа 
Відомо, що гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) займають перше місце серед всіх захворювань у світі. ГРЗ нерідко ускладнюються розвитком гострого обструктивного бронхіту (ГОБ). За даними різних авторів, частота розвитку ГОБ на тлі ГРЗ у дітей становить від 5 до 40 %. Зростання кількості випадків гострих респіраторних захворювань у дітей, формування в них бронхообструктивного синдрому, який часто закінчується розвитком бронхіальної астми та призводить до інвалідизації, відкриває перед медичною наукою новий пріоритетний напрямок – встановлення молекулярно-генетичних маркерів підвищеної схильності до певних соціально вагомих захворювань. Молекулярно-генетичне тестування поліморфного локусу С-590Т гена IL-4 як маркера підвищеної схильності до розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту проводилось у 31 дитини з частими ГРЗ і повторними епізодами ГОБ та у 50 осіб, що склали загальнопопуляційну контрольну групу. Рівень IgE в сироватці крові вивчався у 31 дитини із частими повторними епізодами ГОБ, який порівнювали з даними 35 дітей із гострим бронхітом, що склали групу контролю. Порівняльний молекулярно-генетичний аналіз результатів обстеження дітей з повторними епізодами ГОБ із даними осіб загальнопопуляційної контрольної групи показав, що частота генотипу СТ за поліморфним локусом C-590T гена IL4 достовірно вища у дітей з повторними епізодами ГОБ. Показано достовірно вищу частоту генотипу СС за поліморфним локусом C-590С гена IL4 у осіб контрольної групи в порівнянні з даними дітей основної групи. Доведено, що носійство генотипу 590 СТ за алельним поліморфізмом гена IL4 збільшує ризик повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей в три рази. У більшості хворих дітей основної групи (74,0 %) рівень IgE у сироватці крові був в чотири рази вищий, ніж у дітей групи контролю.

РЕЗЮМЕ. Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфного локуса С-590Т гена IL4 у 31 ребенка с повторными эпизодами острого обструктивного бронхита, а также у 50 людей, которые составили общепопуляционную контрольную групу. Доказано, что наличие в генотипе ребенка полиморфного локуса C-590T гена IL4 увеличивает риск повторных эпизодов острого обструктивного бронхита в 3 раза.

Ключові слова: повторные эпизоды острого обструктивного бронхита, острые респираторные заболевания, дети, молекулярно-генетический анализ, полиморфизм генов
повторні епізоди гострого обструктивного бронхіту, гострі респіраторні захворювання, діти, молекулярно-генетичний аналіз, поліморфізм генів

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, C. 30-35

  • Інститут спадкової патології НАМН України, Львів
  • Обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит», Львів

E-mail: kensle mail.ru

Кенс О.В., Виштак Н.В., Акопян Г.Р., Бергтравм В.І. Алельний поліморфізм С­590Т гена IL4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епі­зодів гострого обструктивного бронхіту у дітей, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 3, C. 30-35.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Kens, N. V. Vishtak, H. R. Acopyan, V. I. Bergtravm Allelic polymorphism C-590T of the IL4 gene as a probable genetic marker for the increased predisposition to the development of recurrent episodes of acute obstructive bronchitis in children, Cytol Genet., 2016, vol. 20, no. 3, pp. 173–177
DOI: 10.3103/S0095452716030051


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23