Цитологія і генетика 2012, том 46, № 6, 3-11
Cytology and Genetics 2012, том 46, № 6, 335-341, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452712060114

Отримання та ампліфікація кДНК консервативної ділянки гена 8H07 нематоди Heterodera shcachtii з високою спорідненістю до його гомолога у ріпака

Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Пономаренко С.П., Галкін А.П., Блюм Я.Б.

  • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
  • Міжвідомчий науково­технологічний центр» Агробіотех «НАН і МОН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Розроблено оригінальний метод виділення з клітин рослин малих регуляторних РНК (si/miRNA). За допомогою ПЛР проведено полімеразне копіювання фрагмента кДНК гена 8H07 нематоди Heterodera schachtii. Шляхом гібридизації si/miRNA рослин з фрагментом кДНК консервативної ділянки у гена 8H07 нематоди підтверджено високий ступінь їхньої гомології. В подальшому ампліфікований кДНК фрагмент гена 8H07 нематоди буде використано для створення рекомбінантного гена з антисенсовою послідовністю dsRNA для підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди.

РЕЗЮМЕ. Разработан оригинальный метод выделения из клеток растений малых регуляторных РНК (si/miRNA). С помощью ПЦР осуществлено полимеразное копирование фрагмента кДНК гена 8H07 Heterodera schachtii. Путем гибридизации si/miRNA растений с фрагментом кДНК консервативного участка гена 8H07 нематоды подтверждена их высокая степень гомологии. В дальнейшем амплифицированный кДНК фрагмент гена 8H07 нематоды будет использован для создания рекомбинантного гена с антисенсовой последовательностью dsRNA для повышения устойчивости растений рапса к паразитической нематоде.

Ключові слова: малі регуляторні РНК (si/miRNA), цистоутворююча коренепаразитуюча нематода Heterodera shcachtii, ріпак, стійкість до нематод, регулятор росту рослин Регоплант

Цитологія і генетика
2012, том 46, № 6, 3-11

Current Issue
Cytology and Genetics
2012, том 46, № 6, 335-341,
doi: 10.3103/S0095452712060114

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література