ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

DNA methylation in Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity

Redchuk T.A., Rozhok A.I., Zhuk O.W., Kozeretska I.A., Mousseau T.A.

Оригінальна работа 
Т.А. Редчук, А.И. Рожок, О.В. Жук, И.А. Козерецкая, Т.А. Мюссе ВОЗМОЖНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МЕТИЛИРОВАНИЕМ ДНК И ГЕТЕРОГЕННОСТЬЮ ПОПУЛЯЦИЙ У DROSOPHILA MELANOGASTER

Метилирование ДНК описано у дрозофилы сравнительно недавно. Современные данные свидетельствуют о том, что механизмы метилирования de novo у дрозофилы отличаются от таковых у позвоночных животных и растений. Поскольку на сегодня роль метилирования у беспозвоночных окончательно не выяснена, этот процесс связывают с несколькими факторами. В настоящем исследовании проверена потенциальная связь между метилированием ДНК у дрозофилы, радиоактивным загрязнением и активностью Р транспозона. Наличие такой связи не подтверждено полученными результатами. В то же время получены свидетельства возможной связи метилирования ДНК с гетерогенностью популяций.

Т.А. Редчук, А.І. Рожок, О.В. Жук, І.А. Козерецька, Т.А. Мюссе МОЖЛИВИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ МЕТИЛУВАННЯМ ДНК ТА ГЕТЕРОГЕННІСТЮ ПОПУЛЯЦІЙ У DROSOPHILA MELANOGASTER

Метилування ДНК було описано у дрозофіли досить недавно. Сучасні дані свідчать про те, що механізми метилування de novo у дрозофіли відрізняються від таких у хребетних тварин та рослин. Оскільки зараз роль метилування у безхребетних остаточно не з’ясована, цей процес пов’язують з кількома факторами. В даному дослідженні перевірено потенційний зв’язок між метилуванням ДНК у дрозофіли, радіоактивним забрудненням та
активністю Р транспозона. Наявність такого зв’язку не підтверджено одержаними результатами. Натомість отримано дані, що свідчать про можливий зв’язок метилування ДНК з гетерогенністю популяцій.

Ключові слова: Drosophila melanogaster, P element, DNA methylation, radioactive contamination

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 1, C. 75-79

  • O.V. Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine, Kyiv
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • University of South Carolina, Columbia, USA

E-mail: arozhok gmail.com

Redchuk T.A., Rozhok A.I., Zhuk O.W., Kozeretska I.A., Mousseau T.A. DNA methylation in Drosophila melanogaster may depend on lineage heterogeneity, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 1, C. 75-79.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.10.23