ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії

Колесник Д.Л., Пясковська О.М., Трегубова Н.А., Соляник Г.І.

Оригінальна работа 
Проведено порівняльне дослідження особливостей росту двох варіантів клітин карциноми легені Льюїс (LLC та LLC/R9) за умов дефіциту поживних речовин, спричиненого довгостроковим інкубуванням без заміни середовища. Встановлено, що варіант LLC/R9, який на відміну від LLC характеризується високою чутливістю до протипухлинної антиангіогенної терапії, демонстрував високу залежність виживаності клітин від рівня глюкози у середовищі інкубації та високу здатність активувати аутофагію за умов дефіциту поживних речовин. Це вказує на те, що чутливість пухлини до протипухлинної антиангіогенної терапії може бути асоційована зі здатністю пухлинних клітин індукувати аутофагію за умов дефіциту поживних речовин.

РЕЗЮМЕ. Проведено сравнительное исследование особенностей роста двух вариантов клеток карциномы легкого Льюис (LLC и LLC/R9) в условиях дефицита питательных субстратов, вызванного долгосрочной инкубацией без замены питательной среды. Установлено, что вариант LLC/R9, характеризующийся в отличие от LLC высокой чувствительностью к действию противоопухолевой антиангио-генной терапии (ПАТ), продемонстрировал высокую зависимость выживаемости клеток от уровня глюкозы в среде инкубации, а также способность активировать аутофагию при дефиците питательных субстратов. Это указывает на то, что чувствительность опухоли к действию ПАТ может быть ассоциирована со способностью опухолевых клеток индуцировать аутофагию при дефиците питательных субстратов.

Ключові слова: Lewis lung carcinoma, anticancer antiangiogenic therapy, metabolic stress, nutrient deficiency, autophagy

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 3, C. 33-40

E-mail: gsolyanik gmail.com

Колесник Д.Л., Пясковська О.М., Трегубова Н.А., Соляник Г.І. Варіант карциноми легені Льюїс, чутливий до протипухлинної антиангіогенної терапії, проявляє високу здатність до аутофагії, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 3, C. 33-40.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. L. Kolesnik, O. N. Pyaskovskaya, N. V. Tregubova, G. I. Solyanik Lewis lung carcinoma variant with a high sensitivity to antitumor antiangiogenic therapy exhibits a high capacity for autophagy, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 3, pp. 155-160
DOI: 10.3103/S009545271203005X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23