ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярно-генетический анализ селекционных линий мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа

Семенюк И.В., Чеботарь С.В., Рыбалка А.И., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Использование ПЦР-анализа с праймерами к Wx-локусам генома T. aestivum L. позволило провести контролированный отбор генотипов с нуль-аллелями Wx-генов при создании форм мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа. Микросателлитный анализ отобранных индивидуальных растений, являющихся носителями трех нуль-аллелей по Wx-генам (Wx-A1b, Wx-B1b, WxD1b), и кластерный анализ (UPGMA) позволили в совокупности выделить четыре генотипа, наиболее близкородственных материнской форме – сорту Куяльник.

РЕЗЮМЕ. Використання ПЛР-аналізу з праймерами до Wx-локусів геному T. aestivum L. дозволило провадити контрольований добір генотипів з нуль-алелями Wx-генів при створенні форм м’якої пшениці з крохмалем амілопектинового типу. Мікросателітний аналіз добраних індивідуальних рослин, що є носіями трьох нуль-алелів Wx-генів (Wx-A1b, Wx-B1b, WxD1b), та кластерний аналіз (UPGMA) дозволили у сукупності виділити чотири генотипи, найбільш генетично наближені до материнської форми – сорту Куяльник.

Ключові слова: амилоза, крахмал амилопектинового типа, микросателлиты, Wx-гены, амілоза, крохмаль амілопектинового типу, мікросателіты, Wx-гени

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, C. 17-22

  • Южный биотехнологический центр в растениеводстве НААН Украины, Одесса
  • Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортоизучения, Одесса

E-mail: ivpetrova-15 mail.ru

Семенюк И.В., Чеботарь С.В., Рыбалка А.И., Сиволап Ю.М. Молекулярно-генетический анализ селекционных линий мягкой пшеницы с крахмалом амилопектинового типа, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 5, C. 17-22.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. V. Semenyuk, S. V. Chebotar’, A. I. Rybalka, Yu. M. Sivolap Molecular and genetic analysis of soft wheat selection lines with starch of the amylopectin type, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 5, pp. 282-287
DOI: 10.3103/S0095452711050112


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.07.22