ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Особливості органельного розпізнавання, везикулярного транспорту та фізіологічна роль рослинних вакуоль

Ісаєнков С.В.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Наведено основні типи вакуоль рослинних клітин та їх характеристики. Розглянуто їхню будову, функції та роль у підтриманні клітинного гомеостазу. Описано моделі та особливості везикулярного транспорту і адресації до різних типів вакуоль. Запропоновано подальші перспективні напрямки досліджень цих клітинних органел.

РЕЗЮМЕ. Приведены основные типы вакуолей растительных клеток и описаны их основные характеристики. Рас-смотрены особенности их строения, функции и роль в поддержании клеточного гомеостаза. Описаны модели, а также особенности везикулярного транс-порта и адресации к разным типам вакуолей. Предложены дальнейшие перспективные направления исследований этих клеточных органелл.

Ключові слова: внутрішньоклітинний транспорт, органельне розпізнавання, білкові вакуолі, літичні вакуолі

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, C. 71-82

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ

E-mail: stan.isayenkov gmail.com

Ісаєнков С.В. Особливості органельного розпізнавання, везикулярного транспорту та фізіологічна роль рослинних вакуоль, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 2, C. 71-82.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. V. Isayenkov Plant vacuoles: Physiological roles and mechanisms of vacuolar sorting and vesicular trafficking, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 2, pp. 127–137
DOI: 10.3103/S0095452714020042


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.23