ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Алельний склад поліморфних локусів ліній і гібридів та його зв’язок з рівнем гетерозису у кукурудзи

Букрєєва Н.І., Бєлоусов А.О., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)   [Free Internet Supplement]  

Здійснено SSR-аналіз поліморфізму вихідних ліній кукурудзи ГК26 і Мо17 та ліній-тестерів Од221МВ, Од308МВ і Од329. Генотиповано рекомбінантні інбредні лінії (РІЛ) з популяції (ГК26 × Мо17) F4, F6 за десятьма поліморфними локусами. Визначено алельний склад та частоту алелів мікросателітних локусів вихідних ліній, ліній-тестерів, кращих високогетерозисних гібридів та побудовано їхні молекулярно-генетичні формули. Досліджено алельний склад мікросателітів кращих за параметрами комбінаційної здатності РІЛ високопродуктивних гібридів.

РЕЗЮМЕ. Проведен SSR-ПЦР анализ полиморфизма исходных линий ГК26, Мо17 и линий-тестеров Од221МВ, Од308МВ и Од329. Генотипированы рекомбинантные инбредные линии (РИЛ) из (ГК26 × Мо17) F4, F6 по десяти полиморфным локусам. Определены аллельный состав и частота аллелей микросателлитных локусов исходных линий, линий-тестеров, лучших высокогетерозисных гибридов и построены их молекулярно-генетические формулы. Исследован аллельный состав микросателлитов лучших по параметрам комбинационной способности РИЛ высокопродуктивных гибридов.

Ключові слова: линии и гибриды, кукуруза, SSR-; анализ, генетический полиморфизм, аллельный состав, частота аллелей, комбинационная способность, гетерозис
лінії та гібриди кукурудзи, SSR-аналіз, генетичний поліморфізм, алельний склад, частота алелів, комбінаційна здатність, гетерозис

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, C. 12-19

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, Одеса

E-mail: natastor rambler.ru

Букрєєва Н.І., Бєлоусов А.О., Сиволап Ю.М. Алельний склад поліморфних локусів ліній і гібридів та його зв’язок з рівнем гетерозису у кукурудзи, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 2, C. 12-19.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. I. Bukreyeva, A. A. Belousov, Yu. M. Sivolap Allelic compositions at polymorphic gene loci in maize inbred and hybrid lines and their associations with levels of heterosis, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 2, pp. 76–84
DOI: 10.3103/S0095452714020029


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23