ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Протипухлинна активність комплексних препаратів у культурі клітин картоплі, трансформованих Agrobacterium tumefaciens

Коваленко О.Г., Поліщук О.М., Ісакова В.О.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Показана ингибирующая активность комплексных препаратов по отношению к опухолям, индуцированным A. tumefaciens в культуре паренхимы клубней картофеля. В состав препаратов входят дрожжевой маннан, диацетил-2,4-диоксогексагидро-1-3-5-триазин, цианогуанидин, алкансульфокислоты или микробные метаболиты Pseudomonas sp. Противоопухолевое действие препаратов выше при использовании их как профилактических, нежели терапевтических средств.

Цитологія і генетика 2009, том 43, № 3, C. 20-25

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

E-mail: udajko ukr.net

Коваленко О.Г., Поліщук О.М., Ісакова В.О. Протипухлинна активність комплексних препаратів у культурі клітин картоплі, трансформованих Agrobacterium tumefaciens, Цитологія і генетика., 2009, том 43, № 3, C. 20-25.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 07.12.23