ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Прояв частоти хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у представників роду Capsicum L.

Монтвід П.Ю.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено исследование частоты хиазм в мейоцитах трех поперечных зон (свободный конец, середина, основание) пыльника у представителей рода Capsicum. Установлено, что наибольшие значения суммарной частоты хиазм наблюдались в мейоцитах свободного конца пыльника по сравнению с его серединой и основанием. Сделан вывод, что особенности распределения кроссоверных событий по длине пыльника являются следствием его анатомического строения.

Ключові слова: Capsicum, секція пиляка, кросинговер, хіазма, бівалент, пуп’янок

Цитологія і генетика 2009, том 43, № 3, C. 10-14

Інститут овочівництва і баштанництва УААН, п/в Селекційне Харківського Харківської обл.

E-mail: montvid mail.ru

Монтвід П.Ю. Прояв частоти хіазм в мейоцитах поперекових секцій пиляка у представників роду Capsicum L., Цитологія і генетика., 2009, том 43, № 3, C. 10-14.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 07.12.23