ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2022, том 56, N 4


Чопей М., Олефіренко В., Афанасьєва К., Сиволоб А.Внутрішні та поверхневі петлі ДНК: дані кометного електрофорезу в пульсуючому полі 3-9
 
Супрович Т.М., Салига Ю.Т., Супрович М.П., Федорович Є.І., Федорович В.В., Чорний І.О.Генетичний поліморфізм BоLA­DRB3.2 локусу українських порід великої рогатої худоби10-23
 
Гергелюк Т.С., Перепелиціна О.М., Хмельницька Ю.М., Кузнєцова Г.М., Дзюбенко Н.В., Ракша Н.Г., Горбач О.І., Сидоренко М.В.Дослідження субпопуляції стовбурових пухлинних клітин на моделях раку молочної залози24-38
 
Гулевський О.К., Моісєєва Н.М., Горіна О.Л., Сидоренко О.С.Предінкубація фібробластів лінії L929 з синтетичним лейенкефаліном Tyr­D­Ala­Gly­Phe­Leu­Arg зберігає їх проліферативний потенціал в умовах холодового стресу39-47
 
Прилуцька С.В., Франскевич Д.В., Ємець A.I.Клітинно­біологічні та молекулярно­генетичні ефекти вуглецевих наноматеріалів у рослин48-59
 
Дубровна О.В., Михальська С.І., Комісаренко А.Г.Використання генів метаболізму проліну в генетичній інженерії рослин60-81
 
T.T.N. Nguyen, T.H.N. Nguyen, H.N. Phan, H.T. NguyenSEVEN­SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM POLYGENIC RISK SCORE FOR BREAST CANCER RISK PREDICTION IN A VIETNAMESE POPULATION82-86
 
M.S. IQBAL, I. MEHBOOB, S. KHALIQ, N. SARDAR, Sh. SHERZADA, Q. ALIPROTOONCOGENE MDM2 SNP309 (rs2279744) ANALYSIS
OF POLYMORPHISM IN THYROID CANCER: PAKISTANI POPULATION
87-88
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 02.10.23