ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Characterization and Phylogenetic Analysis of the Complete Chloroplast Genome of Xanthopappus subacaulis (Asteraceae), an Endemic Species from the Qinghai-Tibet Plateau in China

Ma Z.­L., Xu Sh.­Sh., Zhang Y., Caraballo­Ortiz M.A., Su X., Ren Zh.­M.

Реферат статті 
РЕЗЮМЕ. Xanthopappus subacaulis (Asteraceae) – це лікарська рослина, яка росте на високогірних луках середньоазіатського регіону, на Цінхай­Тибетському плато в Китаї. У цьому дослідженні ми секвенували і проаналізували її повний геном хлоропласта (cp) за допомогою технологій секвенування нового покоління (Next Generation Sequencing), представивши перший повний геном хлоропласта для роду Xanthopappus. Наші результати показали, що геном хлоропласта X. subacaulis містить 153 297 пар основ (bp) з досить високим вмістом A + T (62,28 %) і має стандартну чотирискладову структуру, в якій великі (LSC, 84 142 bp) і малі (SSC, 18 769 bp) однокопійні області розділені двома копіями інвертованих повторів (IR, по 25 193 bp кожен). Загалом геном хлоропласта кодував 131 гени, з яких 87 – це гени, що кодують білок – 36 – гени тРНК, і вісім – гени рРНК. Більшість (85) цих генів зустрічаються в межах області LSC. Згідно з порівнянням цих результатів з опублікованим раніше геномом хлоропласта спорідненого таксону з Asteraceaeрід(рід Arctium), обидва види мали подібну кількість і тип генів, а також вміст A + T. Крім того, філогенетичний аналіз з використанням методів максимальної правдоподібності та максимальної парсимонії на основі 33 геномів хлоропласта Asteraceae дали підстави для припущення, що X. subacaulis утворює незалежну та добре обґрунтовану кладу, парафілетичну щодо всіх інших членів в межах триб Carduinae, Carlininae і Centaureinae з Asteraceae.

Ключові слова: область формування пластому, Cirsium, Saussurea, Synurus, підсімейство Carduoideae, триба Carduinae, триба Centaureinae, триба Cynareae, триба Carlininae

Цитологія і генетика 2022, том 56, № 1, C. 76-78

  1. Key Laboratory of Medicinal Animal and Plant Resources in the Qinghai­Tibetan Plateau, School of Life Sciences, Qinghai Normal University, Xining, 810008, China Key Laboratory of Physical Geography and Environmental Process in Qinghai Province, Qinghai Normal University, Xining, 810008, China
  2. Natural History Research Center, Shanghai Natural History Museum, Branch of Shanghai Science & Technology Museum, Shanghai, 200041, China
  3. Jing'an Association for Science & Technology, Shanghai, 200040, China

    Department of Botany, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, MRC 166, Washington, D.C. 200013­7012, USA

  4. Key Laboratory of Education Ministry of Earth Surface Processes and Ecological Conservation of the Qinghai­Tibet Plateau, Qinghai Normal University, Xining, 810008, China
  5. School of Life Sciences, Shanxi University, Taiyuan, 030006, China

E-mail: xusu8527972 126.com *; zmren sxu.edu.cn

Ma Z.­L., Xu Sh.­Sh., Zhang Y., Caraballo­Ortiz M.A., Su X., Ren Zh.­M. Characterization and Phylogenetic Analysis of the Complete Chloroplast Genome of Xanthopappus subacaulis (Asteraceae), an Endemic Species from the Qinghai-Tibet Plateau in China, Цитологія і генетика., 2022, том 56, № 1, C. 76-78.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.11.23