ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Участь сірководню у формуванні теплостійкості проростків пшениці за дії загартувальної температури

Гавва К.М., Колупаєв Ю.Є., Шкляревський М.А., Кокорев О.І., Дмитрієв О.П.

Оригінальна работа 
Роль сірководню (H2S) як сигнального посередника-газотрансмітера у терморезистентності рослинних клітин залишається малодослідженою. Вивчали участь ендогенного сірководню у формуванні теплостійкості проростків пшениці (Triticum aestivum L.) спричинюваному короткочасною дією високої температури. Після однохвилинного впливу температури 42 °С у коренях проростків пшениці відзначалося транзиторне зростання вмісту сірководню з максимумом через 1,5 год після прогріву. При цьому через 24 год після дії високої температури вміст H2S у коренях знижувався до рівня контролю. Спричинюваний дією загартувальної температури ефект зростання вмісту сірководню не проявлявся за обробки проростків його скавенджером гіпотаурином та інгібітором L-цистеїндесульфгідрази піруватом натрію. Загартувальний прогрів проростків викликав швидке зростання в їх коренях активності супероксиддисмутази (СОД) і поступове збільшення активності каталази і гваяколпероксидази. Максимальний ефект підвищення активності цих антиоксидантних ферментів відзначався через 24 год після дії загартувальної температури. Обробка проростків гіпотаурином і піруватом натрію перед загартувальним прогрівом усувала ефект збільшення активності каталази і гваяколпероксидази, але майже не впливала на активність СОД. Ушкоджувальний прогрів проростків (45 °С, 10 хв) спричиняв підвищення вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в клітинах коренів і подальшу загибель значної частини проростків. Попередній загартувальний прогрів значно підвищував теплостійкість, зменшуючи інтенсивність ПОЛ і рівень загибелі проростків. При цьому їх обробка скавенджером сірководню гіпотаурином та інгібітором L-цистеїндесульфгідрази піруватом натрію значною мірою нівелювала розвиток теплостійкості, спричинюваний загартувальним прогрівом. Зроблено висновок про роль сірководню як сигнального посередника у регуляції антиоксидантної системи і розвитку теплостійкості проростків за дії загартувальної температури.

Ключові слова: Triticum aestivum L., сірководень, загартування, теплостійкість, антиоксидантна система

Цитологія і генетика 2022, том 56, № 3, C. 14-23

  1. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в Докучаєвське-2, Харків, 62483, Україна
  2. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Харків, Московський пр­т, 142, Харків, 61060, Україна
  3. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, вул. Академіка Заболотного, 148, Київ, 03143, Україна

E-mail: plant_biology ukr.net, dmitriev.ap gmail.com

Гавва К.М., Колупаєв Ю.Є., Шкляревський М.А., Кокорев О.І., Дмитрієв О.П. Участь сірководню у формуванні теплостійкості проростків пшениці за дії загартувальної температури, Цитологія і генетика., 2022, том 56, № 3, C. 14-23.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. N. Havva, Yu. E. Kolupaev, M. A. Shkliarevskyi, A. I. Kokorev & A. P. Dmitriev Hydrogen Sulfide Participation in the Formation of Wheat Seedlings’ Heat Resistance Under the Action of Hardening Temperature, Cytol Genet., 2022, vol. 56, no. 3, pp. 218–225
DOI: 10.3103/S0095452722030045


Посилання

Aleksandrov, V.Ya. and Kislyuk, I.M., Cell response to heat shock, Physiological aspect, Tsitologiya, 1994, vol. 36, no. 1, pp. 5–59.

Ali, S., Anjum, M.A., Nawaz, A., Naz, S., Sardar, H., and Hasa, M.U., Hydrogen sulfide regulates temperature stress in plants, in Hydrogen Sulfide in Plant Biology, Singh, S., Singh, V.P., and Tripathi, D.K., Eds., Elsevier, 2021, pp. 1–24. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85862-5.00003-8

Book

Aroca, A., Benito, J.M., Gotor, C., and Romero, L.C., Persulfidation proteome reveals the regulation of protein function by hydrogen sulfide in diverse biological processes in Arabidopsis, J. Exp. Bot., 2017, vol. 68, no. 17, pp. 4915–4927. https://doi.org/10.1093/jxb/erx294

Aroca, A., Gotor, C., Bassham, D.C., and Romero, L.C., Hydrogen sulfide: from a toxic molecule to a key molecule of cell life, Antioxidant, 2020, vol. 9, no. 7, art. ID 621. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(02)00159-010.3390/antiox9070621

Aroca, A., Zhang, J., Xie, Y., Romero, L.C. and Gotor, C., Hydrogen sulfide signaling in plant adaptations to adverse conditions: molecular mechanisms, J. Exp. Bot., 2021, vol. 72, no. 16, pp. 5893–5904. https://doi.org/10.1093/jxb/erab239

Bhuyan, M.H.M.B., Hasanuzzaman, M., Parvin, K., Mohsin, S.M., Mahmud, J.A., Nahar, K., and Fujita, M., Nitric oxide and hydrogen sulfide: two intimate collaborators regulating plant defense against abiotic stress, Plant Growth Regul., 2020, vol. 90, pp. 409–424. https://doi.org/10.1007/s10725-020-00594-4

Chen, X., Chen, Q., Zhang, X., Li, R., Jia, Y., Ef, A.A., Jia, A., Hu, L., and Hu, X., Hydrogen sulfide mediates nicotine biosynthesis in tobacco (Nicotiana tabacum) under high temperature conditions, Plant Physiol. Biochem., 2016, vol. 104, pp. 174–179.https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.02.033

Christou, A., Filippou, P., Manganaris, G., and Fotopoulos, V., Sodium hydrosulfide induces systemic thermotolerance to strawberry plants through transcriptional regulation of heat shock proteins and aquaporin, BMC Plant Biol., 2014, vol. 14, art. ID 42. https://doi.org/10.1186/1471-2229-14-42

Corpas, F.J., Barroso, J.B., González-Gordo, S., Muñoz-Vargas, M.A., and Palma, J.M., Hydrogen sulfide: A novel component in Arabidopsis peroxisomes which triggers catalase inhibition, J. Integr. Plant Biol., 2019, vol. 61, pp. 871–883. https://doi.org/10.1111/jipb.12779

Corpas, F.J. and Palma, J.M., H2S signaling in plants and applications in agriculture, J. Adv. Res., 2020, vol. 24, pp. 131–137. https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.011

Cuevasanata, E., Lange, M., Bonanata, J., Coitino, E.L., Ferrer-Sueta, G., Filipovic, M.R., and Alvarez, B., Reaction of hydrogen sulphide with disulfide and sulfenic acid to form the strongly nucleophilic persulfide, J. Biol. Chem., 2015, vol. 290, no. 45, pp. 26866–26880. https://doi.org/10.1074/jbc.M115.672816

Dar, O.I., Singh, K., Aslam, J., Sharma, S., Kaur, A., Bhardwaj, R., and Sharma, A., Regulation of salinity stress by hydrogen sulfide in plants, in Hydrogen Sulfide in Plant Biology, Singh, S., Singh, V.P., Tripathi, D.K., Eds., Elsevier, 2021, pp. 213–227. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85862-5.00001-4

Book

Fazlieva, E.R., Kiseleva, I.S., and Zhuikova, T.V., Antioxidant activity in the leaves of Melilotus albus and Trifolium medium from man-made disturbed habitats in the Middle Urals under the influence of copper, Russ. J. Plant Physiol., 2012, vol. 59, no. 3, pp. 333–338. https://doi.org/10.1134/S1021443712030065

Filipovic, M.R., Zivanovic, J., Alvarez, B., and Banerjee, R., Chemical biology of H2S signaling through persulfidation, Chem. Rev., 2018, vol. 118, no. 3, pp. 1253–1337. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00205

Gruhlke, M.C., Reactive sulfur species. A new player in plant physiology?, in Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms, Hasanuzzaman, M., Fotopoulos, V., Nahar, K., and Fujita, M., Eds., John Wiley & Sons, 2019, vol. 2, pp. 715– 728. https://doi.org/10.1002/9781119468677.ch31

Book

Hancock, J.T. and Neill, S.J., Nitric oxide: its generation and interactions with other reactive signaling compounds, Plants, 2019, vol. 8, art. ID 41. https://doi.org/10.3390/plants8020041

He, H. and He, L., The role of carbon monoxide signaling in the responses of plants to abiotic stresses, Nitric Oxide, 2014, vol. 42, pp. 40–43. https://doi.org/10.1016/j.niox.2014.08.011

Iqbal, N., Fatma, M., Gautam, H., Umar, S., Sofo, A., D’ippolito, I., and Khan, N.A., The crosstalk of melatonin and hydrogen sulfide determines photosynthetic performance by regulation of carbohydrate metabolism in wheat under heat stress, Plants, 2021, vol. 10, no. 9, art. ID 1778. https://doi.org/10.3390/plants10091778

Karpets, Yu.V., Kolupaev, Yu.E., and Shkliarevskyi, M.A., Functional interaction of hydrogen sulfide with nitric oxide, calcium, and reactive oxygen species under abiotic stress in plants, in Hydrogen Sulfide and Plant Acclimation to Abiotic Stresses. Plant in Challenging Environments, Khan, M.N., Siddiqui, M.H., Alamri, S., and Corpas, F.J., Eds., Cham: Springer-Verlag, 2021, vol. 1, pp. 31–57. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73678-1_3

Book

Karpets, Yu.V., Kolupaev, Yu.E., Yastreb, T.O., and Oboznyi, A.I., Effects of NO-status modification, heat hardening, and hydrogen peroxide on the activity of antioxidant enzymes in wheat seedlings, Russ. J. Plant Physiol., 2015, vol. 62, no. 3, pp. 292–298. https://doi.org/10.1134/S1021443715030097

Karpets, Yu.V., Shkliarevskyi, M.A., Horielova, E.I., and Kolupaev, Yu.E., Participation of hydrogen sulfide in induction of antioxidant system in roots of wheat plantlets and their heat resistance by salicylic acid, Appl. Biochem. Microbiol., 2020, vol. 56, no. 4, pp. 467–472. https://doi.org/10.1134/S0003683820040079

Kolupaev, Yu.E., Firsova, E.N., Yastreb, T.O., and Lugo-vaya, A.A., The participation of calcium ions and reactive oxygen species in the induction of antioxidant enzymes and heat resistance in plant cells by hydrogen sulfide donor, Appl. Biochem. Microbiol., 2017a, vol. 53, no. 5, pp. 573–579. https://doi.org/10.1134/S0003683817050088

Kolupaev, Yu.E., Firsova, E.N., and Yastreb, Ò.Î., Induction of plant cells heat resistance by hydrogen sulfide donor is mediated by H2O2 generation with participation of NADPH oxidase and superoxide dismutase, Ukr. Biochem. J., 2017b, vol. 89, no. 4, pp. 34–42. https://doi.org/10.15407/ubj89.04.034

Kolupaev, Yu.E., Firsova, E.N., Yastreb, T.O., Ryabchun, N.I., and Kirichenko, V.V., Effect of hydrogen sulfide donor on antioxidant state of wheat plants and their resistance to soil drought, Russ. J. Plant Physiol., 2019a, vol. 66, no. 1, pp. 59–66. https://doi.org/10.1134/S1021443719010084

Kolupaev, Yu.E., Karpets, Yu.V., Beschasniy, S.P., and Dmitriev, A.P., Gasotransmitters and their role in adaptive reactions of plant cells, Cytol. Genet., 2019b, vol. 53, no. 5, pp. 392–406. https://doi.org/10.3103/S0095452719050098

Kolupaev, Y.E., Oboznyi, A.I., and Shvidenko, N.V., Role of hydrogen peroxide in generation of a signal inducing heat tolerance of wheat seedlings, Russ. J. Plant Physiol., 2013, vol. 60, no. 2, pp. 227–234. https://doi.org/10.1134/S102144371302012X

Krasylenko, Y.A., Yemets, A.I., and Blume, Y.B., Functional role of nitric oxide in plants, Russ. J. Plant Physiol., 2010, vol. 57, no. 4, pp. 451–461. https://doi.org/10.1134/S1021443710040011

Li, B., Gao, K., Ren, H., and Tang, W., Molecular mechanisms governing plant responses to high temperatures, J. Integr. Plant Biol., 2018, vol. 60, pp. 757–779. https://doi.org/10.1111/jipb.12701

Li, H., Li, M., Wei, X., Zhang, X., Xue, R., Zhao, Y., and Zhao, H., Transcriptome analysis of drought-responsive genes regulated by hydrogen sulfide in wheat (Triticum aestivum L.) leaves, Mol. Genet. Genom., 2017, vol. 292, no. 5, pp. 1091–1110. https://doi.org/10.1007/s00438-017-1330-4

Li, Z.G., Gong, M., and Liu, P., Hydrogen sulfide is a mediator in H2O2-induced seed germination in Jatropha curcas, Acta Physiol. Plant., 2012, vol. 34, no. 6, pp. 2207–2213. https://doi.org/10.1007/s11738-012-1021-z

Li, Z.G., Yang, S.Z., Long, W.B., Yang, G.X., and Shen, Z.Z., Hydrogen sulfide may be a novel downstream signal molecule in nitric oxide-induced heat tolerance of maize (Zea mays L.) seedlings, Plant, Cell Environ., 2013, vol. 36, no. 8, pp. 1564–1572. https://doi.org/10.1111/pce.12092

Li, Z.G., Luo, L.J., and Zhu, L.P., Involvement of trehalose in hydrogen sulfide donor sodium hydrosulfide-induced the acquisition of heat tolerance in maize (Zea mays L.) seedlings, Bot. Stud., 2014, vol. 55, art. ID 20. https://doi.org/10.1186/1999-3110-55-20

Li, Z.G., Long, W.B., Yang, S.Z., Wang, Y.C., Tang, J.H., and Chen, T., Involvement of sulfhydryl compounds and antioxidant enzymes in H2S-induced heat tolerance in tobacco (Nicotiana tabacum L.) suspension-cultured cells, In Vitro Cell. Dev. Biol.: Plant, 2015, vol. 51, pp. 428–437. https://doi.org/10.1007/s11627-015-9705-x

Liu, H., Wang, J., Liu, J., Liu, T., and Xue, S., Hydrogen sulfide (H2S) signaling in plant development and stress responses, aBIOTECH, 2021, vol. 2, pp. 32–63. https://doi.org/10.1007/s42994-021-00035-4

Shi, H., Ye, T., and Chan, Z., Exogenous application of hydrogen sulfide donor sodium hydrosulfide enhanced multiple abiotic stress tolerance in bermudagrass (Cynodon dactylon (L). Pers.), Plant Physiol. Biochem., 2013, vol. 71, pp. 226–234. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2013.07.021

Shi, H., Ye, T., Han, N., Bian, H., Liu, X., and Chan, Z., Hydrogen sulfide regulates abiotic stress tolerance and biotic stress resistance in Arabidopsis, J. Integr. Plant Biol., 2015, vol. 57, no. 7, pp. 628–640. https://doi.org/10.1111/jipb.12302

Shivaraj, S.M., Vats, S., Bhat, J.A., Dhakte, P., Goyal, V., Khatri, P., Kumawat, S., Singh, A., Prasad, M., Sonah, H., Sharma, T.R., and Deshmukh, R., Nitric oxide and hydrogen sulfide crosstalk during heavy metal stress in plants, Physiol. Plant., 2020, vol. 168, no. 2, pp. 437–455. https://doi.org/10.1111/ppl.13028

Singh, A. and Roychoudhury, A., Hydrogen sulfide and redox homeostasis for alleviation of heavy metal stress, in Hydrogen Sulfide and Plant Acclimation to Abiotic Stresses, Plant in Challenging Environments, Khan, M.N., Siddiqui, M.H., Alamri, S., Corpas, F.J., Eds., Cham: Springer-Verlag, 2021, vol. 1, pp. 59–72. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73678-1_4

Book

Singh, S., Kumar, V., Kapoor, D., Kumar, S., Singh, S., Dhanjal, D.S., Datta, S., Samuel, J., Dey, P., Wang, S., Prasad, R., and Singh, J., Revealing on hydrogen sulfide and nitric oxide signals co-ordination for plant growth under stress conditions, Physiol. Plant., 2020, vol. 168, no. 2, pp. 301–317. https://doi.org/10.1111/ppl.13002

Singhal, R.K., Jatav, H.S., Aftab, T., Pandey, S., Mishra, U.N., Chauhan, J., Chand, S., Indu Saha, D., Dadarwal, B.K., Chandra, K., Khan, M.A., Rajput, V.D., Minkina, T., Narayana, E.S., Sharma, M.K., and Ahmed, S., Roles of nitric oxide in conferring multiple abiotic stress tolerance in plants and crosstalk with other plant growth regulators, Plant Growth. Regul., 2021. https://doi.org/10.1007/s00344-021-10446-8

Wang, M. and Liao, W., Carbon monoxide as a signaling molecule in plants, Front. Plant Sci., 2016, vol. 7, art. ID 572. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00572

Yao, Y., Yang, Y., Li, C., Huang, D., Zhang, J., Wang, C., Li, W., Wang, N., Deng, Y., and Liao, W., Research progress on the functions of gasotransmitters in plant responses to abiotic stresses, Plants, 2019, vol. 8, no. 12, art. ID 605. https://doi.org/10.3390/plants8120605

Ziogas, V., Molassiotis, A., Fotopoulos, V., and Tanou, G., Hydrogen sulfide: A potent tool in postharvest fruit biology and possible mechanism of action, Front. Plant Sci., 2018, vol. 9, art. ID 1375. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01375

Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.03.23