ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов

Поединок Н.Л., Блюм Я.Б.

Огляд 
Освещены достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов. Проанализированы особенности грибов, отличающие их от других организмов, которые следует учитывать при подготовке материала для трансформации. Описаны способы, позволяющие преодолеть проблемы, связанные с верхушечным ростом гиф, толщиной клеточной стенки, гетерокариотичностью, механизмами иммунной защиты. Проведен сравнительный анализ основных методов трансформации грибов на разных этапах их жизненного цикла. Рассмотрены проблема стабильности генетически модифицированных грибов и перспективы практического применения трансформации.

РЕЗЮМЕ. Висвітлено досягнення, проблеми та перспективи генетичної трансформації грибів. Проаналізовано особливості грибів, що відрізняють їх від інших організмів та які слід враховувати при підготовці матеріалу для трансформації. Описано способи, що дозволяють подолати проблеми, пов’язані з верхівковим ростом гіф, товщиною клітинної стінки, ге-терокаріотичністю, механізмами імунного захисту. Проведено порівняльний аналіз основних методів трансформації грибів на різних етапах їх життєвого циклу. Розглянуто проблему стабільності генетично модифікованих грибів та перспективи практичного застосування трансформації.

Ключові слова: грибы, генетическая трансформация

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, C. 67-87

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

E-mail: n.poyedinok gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Поединок Н.Л., Блюм Я.Б. Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 2, C. 67-87.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. L. Poyedinok, Ya. B. Blume Advances, Problems, and Prospects of Genetic Transformation of Fungi, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 2, pp. 139–154
DOI: 10.3103/S009545271802007X


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22