ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Правовое регулирование редактирования геномов растений на примере технологии CRISPR/Cas9

Медведева М.А., Блюм Я.Б.

Огляд 
Исследуются два правовых подхода к регулированию технологии геномного редактирования, в частности технологии CRISPR/Cas9: ориентированный на продукт и ориентированный на процесс. Анализируется соответствующее законодательство США и ЕС, некоторые международные договоры. Рассматривается вопрос о попадании геномного редактирования в сферу действия законодательства о ГМО, а также общего законодательства об оценке и регулировании рисков. Рассмотрен вопрос о патентовании технологии генного редактирования в законодательстве США, ЕС, а также по международному праву. Описываются «патентные войны» между научными коллективами разработчиков технологии CRISPR/Cas9. Исследуется вопрос о возможности получения патентной защиты растениям, выведенным с помощью технологий геномного редактирования.

РЕЗЮМЕ. Досліджуються правові підходи до регулювання технології геномного редагування, зокрема технології CRISPR/Cas9: орієнтований на продукт і орієнтований на процес. Аналізується відповідне законодавство США і ЄС, деякі міжнародні договори. Розглядається питання про потрапляння геномного редагування в сферу дії законодавства про ГМО, а також загального законодавства про оцінку та регулювання ризиків. Розглянуто питання про патентування технології генного редагування в законодавстві США, ЄС, а також в міжнародному праві. Описуються «патентні війни» між науковими колективами розробників технології CRISPR/Cas9. Досліджується питання про можливість отримання патентного захисту рослин, виведеним за допомогою технологій геномного редагування.

Ключові слова: геномное редактирование, технология CRISPR/Cas9, правовое регулирование, законодательство ЕС, законодательство США, международное право, патенты
геномне редагування, технологія CRISPR/Cas9, правове регулювання, законодавство ЄС, законодавство США, міжнародне право, патенти

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 47-60

E-mail: medvedieva.maryna gmail.com, blume.yaroslav nas.gov.ua

Медведева М.А., Блюм Я.Б. Правовое регулирование редактирования геномов растений на примере технологии CRISPR/Cas9, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 47-60.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
M. O. Medvedieva, Ya. B. Blume Legal Regulation of Plant Genome Editing with the CRISPR/Cas9 Technology as an Example, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 204–212
DOI: 10.3103/S0095452718030106


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.22