ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Висока частота перебудови с.1528G>C у пацієнтів із України з дефіцитом довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази

Барвінська О.Ю., Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. В течение 2011–2016 гг. в пределах селективного скрининга наследственных нарушений обмена аминокислот и ацилкарнитинов выявлены шесть пациентов с набором клинических симптомов и биохимических маркеров, которые свидетельствовали о высокой вероятности одного из двух наследственных метаболических нарушений β-окисления жирных кислот, связанных с комплексным дефицитом трифункционального белка или с изолированным дефицитом длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы (ДЛ-3-ГАД). Для дифференциации этих двух наследственных заболеваний проведен молекулярно-генетический анализ мажорной миссенс-замены c.1528G>C в гене HADHA, которая ассоциируется с изолированным дефицитом ДЛ-3-ГАД и мировая частота которой варьирует от 68 до 95 % аллелей. Выявлено, что данная перестройка присутствовала в 100 % аллелей пациентов из Украины. Именно поэтому всем шести пациентам был подтвержден диагноз изолированный дефицит ДЛ-3-ГАД. Таким образом, на
сегодняшний день предварительная частота выявления изолированного дефицита ДЛ-3-ГАД в Украине составляет 1:329 968 новорожденных, что в 2,1 раза ниже средней частоты по Европе.

Впродовж 2011–2016 рр. в межах селективного скринінгу спадкових порушень обміну амінокислот та ацилкарнітинів виявлено шість пацієнтів з набором клінічних симптомів та біохімічних маркерів, які свідчили про високу ймовірність одного з двох спадкових метаболічних порушень β-окислення жирних кислот, пов’язаних з комплексним дефіцитом трифункціонального білка або з ізольованим дефіцитом довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази (ДЛ-3-ГАД). Для диференціювання цих двох спадкових захворювань проведено молекулярно-генетичний аналіз мажорної місенс-заміни c.1528G>C в гені HADHA, яка асоціюється з ізольованим дефіцитом ДЛ-3-ГАД і світова частота якої варіює від 68 до 95 % алелів. В результаті виявлено, що ця перебудова була присутня у 100 % алелів пацієнтів з України. Саме тому всім шести пацієнтам було підтверджено діагноз ізольований дефіцит ДЛ-3-ГАД. Таким чином, на сьогодні попередня частота виявлення ізольованого дефіциту ДЛ-3-ГАД в Україні становить 1:329 968 новонароджених, що в 2,1 разу нижче від середньої частоти по Європі.

Ключові слова: дефіцит трифункціонального білка, ізольований дефіцит ДЛ-3-ГАД, ген HADHA, місенс-заміна с.1528G>С

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 40-46

  • Лабораторія медичної генетики НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Київ
  • Кафедра медичної та лабораторної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика, Київ

E-mail: oiaminska gmail.com

Барвінська О.Ю., Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г. Висока частота перебудови с.1528G>C у пацієнтів із України з дефіцитом довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 40-46.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. Barvinska, N. Olkhovych, N. Gorovenko High Prevalence of c.1528G>C Rearrangement in Patients with Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency from Ukraine, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 198–203
DOI: 10.3103/S0095452718030027


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22