ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Immunohistochemical and biochemical analysis of mammary gland tumours of different age patients

Lykholat T., Lykholat O., Antonyuk S.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Иммуногистохимическое и биохимическое изучение инфильтративной протоковой карциномы молочной железы и ткани, прилегающей к опухоли, выявило особенности молекулярного профиля и характеристик оксидантно-антиоксидантного сос-тояния новообразований в зависимости от возраста пациенток и наличия метастазов в регионарные лимфоузлы. Установлены некоторые причины высокой агрессивности и низкой гормональной чувствительности опухолей у женщин в пременопаузе, а также стабильности и высокого метастатического потенциала новообразований у женщин в постменопаузе.

РЕЗЮМЕ. Імуногістохімічне і біохімічне вивчення інфільтративної протокової карциноми молочної залози і тканини, прилеглої до пухлини, виявило особливості молекулярного профілю і характеристик оксидантно-антиоксидантного стану новоутворень в залежності від віку пацієнток та наявності метастазів у реґіонарні лімфовузли. Встановлені деякі причини високої агресивності та низької гормональної чутливості пухлин у жінок у пременопаузі, а також стабільності та високого метастатичного потенціалу новоутворень у жінок у постменопаузі.

Ключові слова: опухоли молочной железы, молекулярный профиль, оксидантно-антиоксидантные характеристики, метастазы, менопаузальный статус
пухлини молочної залози, молекулярний профіль, оксидантно-антиоксидантні характеристики, метастази, менопаузальний статус

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 1, C. 40-51

  • Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine
  • University Customs Business and Finance, Dnipropetrovsk, Ukraine
  • Regional Cancer Centre, Dnipropetrovsk, Ukraine

E-mail: Lykholat2010 ukr.net

Lykholat T., Lykholat O., Antonyuk S. Immunohistochemical and biochemical analysis of mammary gland tumours of different age patients, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 1, C. 40-51.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
T. Lykholat, O. Lykholat, S. Antonyuk Immunohistochemical and biochemical analysis of mammary gland tumours of different age patients, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 1, pp. 32-41
DOI: 10.3103/S0095452716010072


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23