ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Отримання трансформантів, вільних від селективних маркерних генів, за допомогою сайт-специфічних рекомбіназ

Секан А.С., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б.

Огляд 
РЕЗЮМЕ. Для получения трансгенных растений в современной биотехнологии используются селективные и маркерные гены, которые позволяют осуществить отбор трансформантов от нетрансформированных органи змов. Однако после того как событие трансформации осуществилось, необходимость в присутствии этих генов в геноме трансформантов отпадает. Более того, дальнейшее присутствие такого рода генов у трансформированных растений, предназначенных для коммерциализации, вызывает некоторое беспокойство со стороны общественности. Поэтому в последнее время разработаны разные методы для создания трансгенных растений, свободных от маркерных генов. В обзоре описаны основные стратегии удаления селективных маркерных последо-вательностей ДНК, которыми пользуются в генетической инженерии. Наиболее популярна среди них сайт-специфическая рекомбиназная технология. Отдельное внимание отводится рекомбиназной системе Cre/loxP. Описан новый подход в применении сайт-специфичнеской рекомбиназной системы Cre/loxP под контролем 35S-промотора для получения генетически модифицированных растений, свободных от маркерных и селективных генов.

Для отримання трансгенних рослин в сучасній біотехнології використовуються селективні та маркерні гени, котрі дозволяють здійснити відбір трансформантів від нетрансформованих організмів. Однак після того як подія трансформації відбулась, присутність цих генів у геномі трансформантів не потрібна. Більш того, подальша присутність такого типу генів у трансформованих рослинах, призначених для комерціалізації, викликає певне занепокоєння з боку громадськості. Тому за останні роки були розроблені різні методи для створення трансгенних рослин, вільних від маркерних генів. В даному огляді описано основні стратегії видалення селективних маркерних послідовностей ДНК, якими користуються в генетичній інженерії на сьогоднішній день. Найпопулярнішою серед них є сайт-специфічна рекомбіназна технологія. Особлива увага приділяється рекомбіназній системі Cre/loxP. Описано новий підхід у застосуванні сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP під контролем 35S-промотору для одержання генетично модифікованих рослин, вільних від маркерних та селективних генів.

Ключові слова: селективные маркерные гены, удаление маркерных последовательностей, сайт-специфическая рекомбиназная система
селективні маркерні гени, видалення маркерних послідовностей, сайт-специфічна рекомбіназна система

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 6, C. 61-72

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, КиївСекан А.С., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б. Отримання трансформантів, вільних від селективних маркерних генів, за допомогою сайт-специфічних рекомбіназ, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 6, C. 61-72.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23