ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів при розвитку колоректального раку, індукованого 1,2-диметилгідразином

Бєлінська І.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В., Яблонська С.В., Бахуринська О.М., Рибальченко В.К.

Оригінальна работа 
Після 20 тижнів експерименту диметилгідразин-індукованого колоректального канцерогенезу у щурів спостерігається зменшення в еритроциті середнього вмісту гемоглобіну (МСН) та середньої концентрації гемоглобіну (МСНС) на фоні істотного збільшення кількості ретикулоцитів та непрямого білірубіну в крові, що свідчить про гемоліз еритроцитів під впливом диметилгідразину (ДМГ) в процесі розвитку пухлин. Спостерігається незначне збільшення кількості моноцитів і тромбоцитів та істотне – еозинофільних гранулоцитів. Після 26 тижнів експерименту (6 тижнів після відміни ДМГ) відбувається зменшення концентрації гемоглобіну в крові, кількості еритроцитів, незначне збіль-шення кількості моноцитів та істотне збільшення кількості тромбоцитів в крові щурів. Оскільки анемія та тромбоцитоз супроводжують розвиток пухлин в організмі людей, на моделі ДМГ-індукованого колоректального канцерогенезу можна вивчати не тільки канцерогенез і нові протипухлинні препарати, а й розробляти алгоритми корекції пухлин-асоційованих змін кровотворної системи.

РЕЗЮМЕ. После 20 недель эксперимента диметилгидразин-индуцированного колоректального канцерогенеза у крыс выявлено уменьшение среднего содержания гемоглобина и средней концентрации гемоглобина в эритроците на фоне значительного увеличения количества ретикулоцитов в крови и непрямого билирубина, что свидетельствует о гемолизе эритроцитов под воздействием диметилгидразина (ДМГ) в процессе развития опухолей. Наблюдается тенденция к незначительному увеличению количества моноцитов и тромбоцитов, а также существенное увеличение эозинофильных гранулоцитов. После 26 недель эксперимента (6 недель после отмены ДМГ) уменьшаются концентрация гемоглобина в крови, количество эритроцитов, увеличивается количество тромбоцитов и сохраняется тенденция к увеличению моноцитов в крови. Поскольку анемия и тромбоцитоз сопровождают развитие опухолей в организме человека, на модели ДМГ-индуцированного колоректального канцерогенеза можно изучать не только канцерогенез и новые противоопухолевые препараты, но и разрабатывать алгоритмы коррекции опухоль-ассоциированных изменений кроветворной системы.

Ключові слова: ДМГ-індукований колоректальний канцерогенез, еритроцити, ретикулоцити, лейкоцити, тромбоцити,
ДМГ-индуцированный колоректальный канцерогенез, эритроциты, ретикулоциты, лейкоциты, тромбоциты

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 3, C. 17-24

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаБєлінська І.В., Линчак О.В., Рибальченко Т.В., Яблонська С.В., Бахуринська О.М., Рибальченко В.К. Морфофункціональна характеристика клітин крові щурів при розвитку колоректального раку, індукованого 1,2-диметилгідразином, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 3, C. 17-24.
Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.05.22