ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Влияние мутаций в генах waaL лигаз на подвижность и адаптацию к стрессу бактерий Yersinia enterocolitica 6471/76

Шевченко Ю.И., Шилина Ю.В., Позур В.К., Скурник М.

Оригінальна работа 
Исследовано влияние делеций генов лигаз waaLOS и waaLPS на синтез липополисахаридов (ЛПС), а также подвижность и стрессоустойчивость бактерий Yersinia enterocolitica 6471/76. Одиночные и двойные мутанты waaL созданы путем замещения в хромосоме бактерии аллелей дикого типа на мутантные аллели. Структурные особенности липополисахаридов созданных мутантов визуализировали с помощью гелей DOC-PAGE, окрашенных серебром, и иммуноблоттинга со специфическими к О-полисахариду и кору ЛПС моноклональными антителами. Подвижность бактерий оценивали по диаметру миграционной зоны. Стрес-соустойчивость бактерий анализировали по кривым роста бактерий в гипертонической cреде. Участие лигаз WaaL в формировании устойчивости к осмотическому давлению обнаружено только при делеции обоих генов лигаз. Двойные мутанты продемонстрировали резкое снижение подвижности, которая восстанавливалась после внесения одного из функционально активных генов лигаз. Таким образом, делеция обоих генов лигаз приводит к резкому снижению подвижности бактерий и повышению их чувствительности к гипертонической среде, что может косвенно характеризовать биологическую роль лигаз WaaL.

РЕЗЮМЕ. Одиничні і подвійні мутанти waaL створено заміщенням в хромосомі бактерій алелів дикого типу на мутантні алелі. Фенотипи мутантів аналізували за допомогою гелів DOC-PAGE, забарвлених сріблом, та імуноблотингу зі специфічними до О-полісахариду і кору моноклональними антитілами. Рухливість бактерій оцінювали за діаметром міграційної зони. Стресостійкість бактерій аналізували за кривими росту бактерій в гіпертонічному середовищі. Участь лігаз WaaL у формуванні стійкості до осмотичного стресу виявлено тільки при делеції обох генів лігаз. Подвійні мутанти YeO3_os_ps також продемонстрували різке зниження рухливості, яка відновлювалася після внесення функціонально активного гена однієї з лігаз. Таким чином, делеція обох генів лігаз призводить до різкого зниження рухливості бактерій і підвищення їхньої чутливості до гіпертонічного середовища, що може посередньо характеризувати біологічну роль лігаз WaaL ієрсиній.

Ключові слова: Yersinia enterocolitica, липополисахариды, лигазы WaaL, подвижность, осмотическое давление

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 6, C. 13-20

E-mail: julia.i.shevchenko gmail.com

Шевченко Ю.И., Шилина Ю.В., Позур В.К., Скурник М. Влияние мутаций в генах waaL лигаз на подвижность и адаптацию к стрессу бактерий Yersinia enterocolitica 6471/76, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 6, C. 13-20.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23