ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2013, том 47, N 4


Климишин Д.О., Німець О.Я., Стефанишин О.М., Федоренко В.О.Гетерологічна експресія генів lndYR та wblAgh у продуцентах антрациклінових антибіотиків Streptomyces nogalater Lv65, S. echinatus DSM40730 та S. peucetius subsp. caesius ATCC27952 3-8
 
Коцаренко Е.В., Лыло В.В., Мацевич Л.Л., Бабенко Л.А., Корнелюк А.И., Рубан Т.А., Лукаш Л.ЛИзменение экспрессии гена MGMT под действием экзогенных цитокинов в клетках человека in vitro 9-18
 
Копыл С.А., Дубатолова Т.Д., Волкова Е.И., Омельянчук Л.В.Генетические модификаторы формирования эктопического глаза на крыле у Drosophila melanogaster19-28
 
Ciampolini R., Cecchi F., Paci G., Policardo C., Spaterna A.Изучение генетической изменчивости американских питбультерьеров, выведенных в Италии с использованием микросателлитных маркеров и генеалогических данных29-34
 
Циганкова В.А., Ємець А.І., Іутинська Г.О., Білявська Л.О., Галкін А.П., Блюм Я.Б.Підвищення стійкості рослин ріпака до паразитичної нематоди Heterodera schachtii з використанням технологій РНК-інтерференції35-45
 
Лозовська Ю.В., Тодор І.М., Лук'янова Н.Ю., Єфімова С.Л., Боровий І.А., Малюкін Ю.В., Чехун В.Ф.Зміна стабільності геному та мітохондріального потенціалу пухлинних клітин у системі in vivo внаслідок впливу наноферомагнетиків з різними розмірами наночастинок46-52
 
Bucci A., Cassani E., Landoni M., Cantaluppi E., Pilu R.Анализ числа хромосом и предположения о происхождении Арундо тростникового (Arundo donax L.)53-57
 
Антонюк М.З., Шпильчин В.В., Терновська Т.К.Перманентна генетична мінливість у інтрогресивних лініях та амфідиплоїдах Triticeaе 58-68
 
Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Сибірна Н.О.Структурні та кількісні зміни вуглеводних детермінант глікопротеїнів еритроцитарних мембран при введенні агматину за умов експериментального цукрового діабету69-79
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.09.23