ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2013, том 47, N 1


Ma Y.-Z., Tomita M.Thinopyrum 7Ai-1-derived small chromatin with Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) resistance gene integrated into the wheat genome with retrotransposon 3-10
 
Ципік О., Осташ Б., Ребець Ю., Федоренко В.Характеристика ділянки lnd-кластера Streptomyces globisporus 1912, що містить гени lndY, lndYR, lndW2 і lndW11-16
 
Козуб Н.О., Созінов І.О., Блюм Я.Б., Созінов О.О.Дослідження ефектів гамма-опромінення зерен F1 м’якої пшениці з використанням гліадинів як генетичних маркерів17-25
 
Jeelani S.M., Rani S., Kumar S., Kumari S., Gupta R.C.Cytological studies of Brassicaceae Burn. (Cruciferae Juss.) from western Himalayas26-36
 
Кравец А.П., Соколова Д.А., Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М.Изменения профиля метилирования ДНК растений кукурузы при фракционированном УФ-С облучении37-43
 
Верголяс М.Р., Луценко Т.В., Гончарук В.В.Цитотоксичний вплив хлорфенолів на клітини кореневої меристеми насіння цибулі батуна (Allium fistulosum L.)44-49
 
Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Сичевська І.С., Музальов І.І., Михайленко В.М., Дружина М.О.Генотоксичні ефекти радіації та гіпертермії у лінійних мишей з різною радіаційною чутливістю50-55
 
Ильинских Е.Н., Ильинских И.Н., Семенов А.Г.Цитогенетические нарушения в мононуклеарных клетках периферической крови больных острым иксодовым клещевым боррелиозом56-67
 
Ковалева В.И., Багацкая Н.В.Цитогенетические эффекты в лимфоцитах периферической крови детей участников ликвидации Чернобыльской аварии под воздейстием митомицина С in vitro и фолиевой кислоты in vivo68-73
 
Тавокина Л.В., Бровко А.А., Сопко Я.А., Баронова Е.В.Результаты кариотипирования материала спонтанных абортов и замерших беременностей после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий74-79
 


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23