ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації

Шаблій В.А., Лукаш Л.Л., Лобинцева Г.С.

Огляд 
Огляд літератури присвячений аналізу експериментальних даних, що стосуються можливих механізмів, які лежать в основі трансдиференціації або пластичності тканиноспецифічних стовбурових клітин. Головну увагу приділено механізмам і генетичним наслідкам злиття різних типів донорських клітин з клітинами тканин реципієнта, що вивчали на моделях клітинної терапії захворювань печінки та серця. Розглянуто також роль міжклітинних контактів різного типу і горизонтальної передачі генетичного матеріалу в процесі регенерації серцевої тканини.

РЕЗЮМЕ. Литературный обзор посвящен анализу экспериментальных данных о механизмах, которые лежат в основе трансдифференцировки или пластичности тканеспецифических стволовых клеток. Основное внимание уделено механизмам и генетическим последствиям слияния разных типов донорских клеток с клетками тканей реципиента, которые исследовали на моделях клеточной терапии заболеваний печени и сердца. Рассмотрена роль межклеточных контактов разного типа и горизонтальной передачи клеточного материала в процессе регенерации сердечной ткани.

Ключові слова: гемопоэтические стволовые клетки, эндотелиальные прогениторные клетки, мезенхимальные стволовые клетки, трансдифференциация, слияния клеток,

гемопоетичні стовбурові клітини, ендотеліальні прогеніторні клітини, мезенхімальні стовбурові клітини, трансдиференціювання, злиття клітин

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 3, C. 65-74

  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
  • Інститут клітинної терапії, Київ

E-mail: V_shabliy ukr.net

Шаблій В.А., Лукаш Л.Л., Лобинцева Г.С. Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 3, C. 65-74.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23