Цитологія і генетика 2012, том 46, № 4, 48-54
Cytology and Genetics 2012, том 46, № 4, 233-237, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452712040020

Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы

Балацкий В.Н., Саенко А.М., Гришина Л.П.

Институт свиноводства им. А.В. Квасницкого НААН Украины, Полтава

Популяции свиней пород крупная белая, крупная черная, полтавская мясная, а также пьетрен и мейшан характеризуются интронным PvuII-полиморфизмом по гену рецептора эстрогена 1. Наблюдаются различия между породами по частоте аллелей и генотипов, а в популяциях – отклонения от равновесного распределения генотипов по Харди–Вайнбергу. Установленная ассоциация локуса рецептора эстрогена 1 с репродуктивными качествами свиноматок крупной белой породы свидетельствует о возможности использования интронного ESR1 PvuII-полиморфизма как генетического маркера многоплодия в селекции свиней.

РЕЗЮМЕ. Популяції свиней порід велика біла, велика чорна, полтавська м’ясна, а також п’етрен і мейшан характеризуються інтронним PvuII-поліморфізмом за геном рецептора естрогена 1. Спостерігаються відмінності між породами за частотою алелів і генотипів, а в популяціях – відхилення в розподілі генотипів від рівноваги за Гарді-Вайнбергом. Встановлено асоціацію локусу рецептора естрогена 1 з репродуктивними якостями свиноматок великої білої породи, що свідчить про можливість використання інтронного PvuII-полі-морфізму як генетичного маркера багатоплідності в селекції свиней.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2012, том 46, № 4, 48-54

Current Issue
Cytology and Genetics
2012, том 46, № 4, 233-237,
doi: 10.3103/S0095452712040020

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література