ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Аналіз алельного поліморфізму гена ESR1 серед населення України

Лівшиць Г.Б., Кучеренко А.М., Подлєсна С.С., Кравченко С.А., Лівшиць Л.А.

Оригінальна работа 
Проведено аналіз мононуклеотидних замін A351G, С397Т та кількості ТА­повторів гена ESR1 серед 199 здорових волонтерів з України. Отримано дані стосовно розподілу генотипів та окремих алелів поліморфних варантів. Обговорюються можливі механізми ролі наведених поліморфних варіантів у зміні транскрипції гена ESR1 та експресії естрогенового рецептора.

РЕЗЮМЕ. Проведен анализ мононуклеотидных замен A351G, С397Т и количества ТА-повторов гена ESR1 среди 199 здоровых волонтеров из Украины. Получены данные относительно распределения генотипов и отдельных аллелей полиморфных вариантов. Обсуждаются возможные механизмы роли указанных полиморфных вариантов в изменении транскрипции гена ESR1 и экспрессии эстрогенового рецептора.

Ключові слова: естрогеновый рецептор, ДНК-полиморфизм, ген ESR1, популяція, естрогеновий рецептор, ДНК-поліморфізм, ген ESR1, популяція

Цитологія і генетика 2012, том 46, № 4, C. 31-39

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

E-mail: livshits imbg.org.ua

Лівшиць Г.Б., Кучеренко А.М., Подлєсна С.С., Кравченко С.А., Лівшиць Л.А. Аналіз алельного поліморфізму гена ESR1 серед населення України, Цитологія і генетика., 2012, том 46, № 4, C. 31-39.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
G. B. Livshyts, A. M. Kucherenko, S. S. Podlesna, S. A. Kravchenko, L. A. Livshits Analysis of allelic polymorphism in the ESR1 gene in the Ukraine’s population, Cytol Genet., 2012, vol. 46, no. 4, pp. 220-226
DOI: 10.3103/S009545271204010X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.09.23