ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum)

Галаєв О.В., Шевчук Г.Ю., Дудченко В.В., Сиволап Ю.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено молекулярно-генетичний аналіз генотипів сорізу (Sorghum oryzoidum), його батьківської форми Sorghum bicolor (L.) Moench (зернове сорго) та ймовірних батьків (Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. (суданська трава) і Oryza sativa L. (рис посівний)), а також найближчих сородичів із використанням мікросателітних локусів сорго та рису. За отриманими даними розраховано генетичні дистанції та кластеризовано досліджені види. Показано, що соріз не несе фрагментів ДНК рису, але містить в своєму геномі фрагменти ДНК, які належать суданській траві. Це свідчить про те, що походження сорізу пов’язано з представниками Sorghum sudanense.

РЕЗЮМЕ. Проведен молекулярно-генетический анализ генотипов сориза (Sorghum oryzoidum), его отцовской формы Sorghum bicolor (L.) Moench (зерновое сорго), возможных родителей (Sorghum sudanense (Piper.) Stapf. (суданская трава) и Oryza sativa L. (рис посевной)) и ближайших сородичей с использованием микросателлитных локусов сорго и риса. На основании полученных данных рассчитаны генетические дистанции и кластеризованы исследуемые виды. Показано, что сориз не несет фрагменты ДНК риса, но содержит в своем геноме фрагменты ДНК, принадлежащие суданской траве. Это свидетельствует о том, что происхождение сориза связано с представителями Sorghum sudanense.

Ключові слова: inter-and intraspecific polymorphism, PCR, Sorghum oryzoidum, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Oryza sativa, microsatellite loci

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 9-15

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України, Одеса
  • Інститут рису НААН України, с. Антоновка, Херсонська обл.

E-mail: genome2006 mail.ru, anni2901 mail.ru, ri

Галаєв О.В., Шевчук Г.Ю., Дудченко В.В., Сиволап Ю.М. Молекулярно-генетичний аналіз геному сорізу (Sorghum oryzoidum), Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 9-15.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Galaev, G. Yu. Shevchuk, V. V. Dudchenko, Yu. M. Sivolap Molecular genetic analysis of the soriz genome (Sorghum oryzoidum), Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 208-2013
DOI: 10.3103/S0095452711040049


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 04.10.23