ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (basidiomycetes) на території Донецької області

Бойко С.М.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Представлено результати дослідження поліморфізму внутрішньоклітинних ізоферментів культур Schizophyllum commune Fr., що зростають на території Донецької області. Наведено опис електрофоретичних спектрів AMY, ADH, GPDH, GDH, SDH, EST. Ферментні системи ADH, GPDH та GDH ви­явилися мономорфними. Найбільшою різноманітністю внутрішньоклітинних ізоформ відзначався фермент EST, у якого визначено шість чітких зон, для трьох з яких властивий поліморфізм.

Представлены результаты исследования полиморфизма внутриклеточных изоферментов культур Schizophyllum commune Fr. произрастающих на территории Донецкой области. Приведено описание электрофоретических спектров AMY, ADH, GPDH, GDH, SDH, EST. Ферментные системы ADH, GPDH и GDH оказались мономорфными. Наибольшим разнообразием внутриклеточных изо- форм отличался фермент EST, для которого опре-делено шесть четко разделяемых зон, для трех из них свойствен полиморфизм.

Ключові слова: Schizophyllum commune, Basidiomycetes, isoenzyme, monosporous culture, Donetsk area

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 6, C. 48-52

Донецький національний університет

E-mail: bsm73 ukr.net

Бойко С.М. Поліморфізм внутрішньоклітинних ізоферментів Schizophyllum commune Fr. (basidiomycetes) на території Донецької області, Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 6, C. 48-52.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. M. Boiko Polymorphism of intracellular isoenzymes of Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) in the Donetsk region, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 6, pp. 343-346
DOI: 10.3103/S0095452711060016


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 18.09.21