ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вікова залежність перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. × Solanum incanum L.

Монтвід П.Ю.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено дослідження перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. на першому й другому роках вегетації. На другому році життя гібридних рослин одержано обнасінені плоди. Кількість унівалентів, тетравалентів й відсоток основних порушень зменшувались із збільшенням віку рослин. Мейоз у батьківських форм був нормальним. Зроблено висновок про зв’язок регулярності мейозу у гетерозигот F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. з гібридною природою генотипу, віком й впливом чинників оточуючого середовища.

РЕЗЮМЕ. Проведены исследования прохождения мейоза у межвидового гибрида F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. на первом и втором годах вегетации. На втором году жизни растений получены осемененные плоды. Количество унивалентов, тетравалентов и процент основных нарушений уменьшалось с увеличением возраста растений. Мейоз у родительских форм был нормальным. Сделан вывод о связи регулярности мейоза у гетерозигот F1 Solanum linnaeum L. Ч Solanum incanum L. с гибридной природой генотипа, возрастом и влиянием факторов внешней среды.

Ключові слова: Solanum linnaeum L., Solanum incanum L., гибрид F1, бутон, мейоз, нарушения мейоза, хиазма, тетравалент, унивалент, Solanum linnaeum L., Solanum incanum L., гібрид F1, пуп’янок, мейоз, порушення мейозу, хіазма, тетравалент, унівалент

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 5, C. 23-28

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, п/в Селекційне Харківської обл.

E-mail: montvid mail.ru

Монтвід П.Ю. Вікова залежність перебігу мейозу у міжвидового гібрида F1 Solanum linnaeum L. × Solanum incanum L., Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 5, C. 23-28.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
L. P. Yu. Montvid Age dependency of the meiotic process in an F1 interspecific hybrid of Solanum lnnaeum L. × Solanum incanum, Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 5, pp. 288-292
DOI: 10.3103/S0095452711050094


Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 20.09.21