ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Перебіг мейозу у міжвидового гібрида F1 Lycopersicon esculentum Mill. x Lycopersicon chilense Dun.

Монтвід П.Ю., Самовол О.П., Мірошниченко В.П.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проведено исследование прохождения мейоза у межвидового гибрида F1 Lycopersicon esculentum Mill. (мутантна лінія Мо 638) × L. chilense Dun., полученного путем эмбриокультуры, и его родительских форм. У гибридных растений выявлено снижение частоты хиазм, возрастание частоты унивалентов и нарушений мейоза по сравнению с родительскими формами. Количество унивалентов и процент основных нарушений уменьшались с увеличением яруса бутона. Сделан вывод о связи регулярности мейоза у гетерозиготных растений F1 Lycopersicon esculentum × L. chilense с гибридной природой генотипа и влиянием факторов внешней среды.

Ключові слова: Lycopersicon esculentum Mill., Lycopersicon chilense Dun., гибрид F1, бутон, мейоз, нарушения мейоза, хиазма, бивалент, унивалент.

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 2, C. 16-21

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, п/в Селекційне, Харківська обл.

E-mail: montvid mail.ru

Монтвід П.Ю., Самовол О.П., Мірошниченко В.П. Перебіг мейозу у міжвидового гібрида F1 Lycopersicon esculentum Mill. x Lycopersicon chilense Dun., Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 2, C. 16-21.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
P. Yu. Montvid, O. P. Samovol, V. P. Miroshnichenko Course of meiosis in F1 interspecific hybrids of Lycopersicon esculentum Mill. × Licopersicon chilense Dun., Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 2, pp. 75-79
DOI: 10.3103/S0095452711020095


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.12.23