Цитологія і генетика 2009, том 43, № 4, 20-24
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Скринінг мутантних варіантів 5, 7, 12 гена фенілаланінгідроксилази з використанням денатуруючого градієнтного гель-електрофорезу

Соловйов О.О., Лівшиць Л.А.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Разработаны методики анализа наиболее распространенных в Украине мутаций гена ФАГ (R158Q, R408W, Y414C, P281L, R252W, R261Q) для больных фенилкетонурией и здоровых людей с применением метода денатурирующего градиентного гель-электрофореза (DGGE). Проведено исследование спектра мутаций гена ФАГ в 5-м, 7-м, 12-м экзонах гена ФАГ с применением DGGE и дальнейшим секвенированием неидентифицированных мутантных вариантов.

Ключові слова: DGGE, сиквенування, ген, мутація, ДНК-діагностика, фенілкетонурія, нейтральний поліморфізм

Цитологія і генетика
2009, том 43, № 4, 20-24

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література