ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генетичний поліморфізм ферментів і білків крові та молока і їх зв’язок з господарсько корисними ознаками чорно-рябої худоби західного регіону України

Сірацький Й. З., Федорович Є. І.

Оригінальна работа 
Изучена генетическая структура систем ферментов и белков крови и молока. У животных чорно-пестрой породы западного региона Украины выявлено семь фенотипов трансферина, один гемоглобина, пять щелочной фосфатазы, церулоплазмина, β-лактоглобулина, αsi –казеина и три фенотипа β-казеина. Установлено влияние уровня гомо-и гетерозиготности на рост телок, молочную продуктивность и воспроизводительную способность коров. Комплексное изучение показателей полиморфизма систем ферментов и белков крови и молока дает возможность найти более тесную связь между генетическими тестами и ростом, молочной продуктивностью и воспроизводительной способностью животных черно-пестрой породы.

Цитологія і генетика 2002, том 36, № 2, C. 53-59Сірацький Й. З., Федорович Є. І. Генетичний поліморфізм ферментів і білків крові та молока і їх зв’язок з господарсько корисними ознаками чорно-рябої худоби західного регіону України, Цитологія і генетика., 2002, том 36, № 2, C. 53-59.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 24.09.23