Цитологія і генетика, 2024

Kosmas K., Riga D., Karachaliou C., Papazian M., Sofopoulos M., Riga N.G., Tsiambas E.
Impact of different DNA ploidy patterns on endometrial carcinomas based on image cytometry
Kumar G., Mishra M., Tripathi K.
Consequence of gamma radiation induced cytomixis during microsporogenesis in fennel plant (Foeniculum vulgare Mill.)
Kushwah N.S., Rathore M.
Genome­wide identification of genes involved in raffinose family oligosaccharides metabolism in pea (Pisum sativum L.)
Wang L., Liu D., Ma H., Zhang D., He X., Wang W., Fu B., Li Z., Guo Z.
TAP2 effect on min­pig stromal vascular fraction cell gene expression
Андреєва С.В., Корець К.В., Скороход І.М., Цяпка О.М., Сербін І.М.
Роль цитогенетичних перебудов у формуванні резистентності при рецидивах гострих лімфобластних лейкемій
Кретинін С.В., Колесников Я.С., Кравець В.С., Блюм Я.Б.
Вплив 28-гомобрасиноліду на метаболізм жирних кислот при проростанні насіння катрану татарського (Crambe tatarica) за умов сольового стресу
Кулібаба Р.О., Ляшенко Ю.В., Сахацький М.І.
Поліморфізм генів CSN2 та TNF-α у популяції корів голштинської породи, яка розводиться в Україні
Кустовський Є.О., Бузіашвілі А.Ю., Ожерєдов С.П., Блюм Я.Б., Ємець А.І.
β-Тубулін Fusarium як потенціна мішень для прояву антигрибної активності івермектину
Скуба A.O., Ліханов А.Ф., Буценко Л.М., Коломієць Ю.В.
Вплив джерела азоту на синтез вторинних метаболітів суспензійною культурою спаржі лікарської Asparagus officinalis