ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Ориентациия цитоскелета в клетках эпидермы корней, образованных de novo на листовых эксплантах в условиях клиностатирования

Булавин И.В.

Оригінальна работа 
Исследована анатомия, ориентация цитоскелета и толщина клеточных стенок ростовых зон корней, образованных de novo in vitro в условиях клиностатирования (моделированной микрогравитации). Анатомическая структура корней, образованных de novo из клеток камбия черешка листовых эксплантов, подобна структуре эмбриональных корней. Дифференцировка клеток корней in vitro при клиностатировании в основных чертах не отличается от контроля. Изменения ориентации тубулинового цитоскелета в условиях клиностатирования выявлены в эпидерме дис-тальной зоны растяжения, что, по-видимому, связано со специфическими физиологическими свойствами клеток этой зоны. Установлена тенденция к утончению клеточных стенок корней in vitro в условиях моделированной микрогравитации.

РЕЗЮМЕ. Досліджено анатомію, орієнтацію цитоскелета і товщину клітинних стінок ростових зон коренів, утворених de novo in vitro за кліностатування (модельованої мікрогравітації). Анатомічна структура коренів, утворених de novo з клітин камбію черешка листових експлантів, подібна до структури ембріональних коренів. Диференціювання клітин коренів in vitro за кліностатування загалом не відрізняється від контроля. В епідермі дистальної зони розтягу коренів in vitro при кліностатуванні виявлено зміни орієнтації тубулінового цитоскелета, котрі, вірогідно, пов’язані із специфічними фізіологічними властивостями клітин цієї зони. Встановлено тенденцію до потоншення клітинних стінок коренів in vitro в умовах модельованої мікрогравітації.

Ключові слова: Arabidopsis thaliana, корни in vitro, цитоскелет, клеточные стенки, клиностатирование

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, C. 58-64

Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев

E-mail: iliyabulavin rambler.ru

Булавин И.В. Ориентациия цитоскелета в клетках эпидермы корней, образованных de novo на листовых эксплантах в условиях клиностатирования, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 2, C. 58-64.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. V. Bulavin Cytoskeleton orientation in epidermis cells of roots generated de novo in leaf explants under clinorotation, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 128-133
DOI: 10.3103/S009545271602002X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.03.23