ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity

Kmyta V.V., Garbuzova V.Y., Prystupa E.N., Prystupa L.N.

Оригінальна работа 
Кмита В.В., Гарбузова В.Ю., Приступа Е.Н., Приступа Л.Н. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора у больных бронхиальной астмой с ожирением

РЕЗЮМЕ. Исследована связь Bcl1 полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора с ожирением у больных бронхиальной астмой (БА). Обследовано 188 больных на БА и 95 практически здоровых лиц. Bcl1 полиморфизм гена глюкокортикоидного рецептора определяли методом полимеразной цепной реакции со следующим анализом длины рестрикционных фрагментов. Анализ распределения генотипов Bcl1 полиморфизма у больных БА показал достоверное отличие между пациентами с разным индексом массы тела в отличие от контроля. Сравнение частоты генотипов Bcl1 полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора у лиц с разным значением коэффициента централизации жира отдельно в контрольной группе и у больных БА показало наличие статистически значимого отличия в распределении аллельных вариантов гена лишь среди больных на БА. Доказано, что генотип G/G у больных с висцеральным ожирением ассоциирован с БА.

РЕЗЮМЕ. Досліджено зв’язок Bcl1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора із ожирінням у хворих на бронхіальну астму (БА). Обстежено 188 хворих на БА та 95 практично здорових осіб. Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора визначали методом полімеразної ланцюгової реакції з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Аналіз розподілу генотипів за Bcl1 поліморфізмом у хворих на БА показав вірогідну відмінність між пацієнтами з різним індексом маси тіла на відміну від контролю. Порівняння частоти генотипів за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора в осіб із різним значенням коефіцієнта централізації жиру окремо в контрольній групі та у хворих на БА показало наявність статистично значимої відмінності у розподілі алельних варіантів гена лише серед хворих на БА. Доведено, що генотип G/G у пацієнтів із вісцеральним ожирінням асоційований із БА.

Ключові слова: бронхиальная астма, ожирение, Bcl1 полиморфизм, глюкокортикоидный рецептор
бронхіальна астма, ожиріння, Bcl1 поліморфізм, глюкокортикоїдний рецептор

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, C. 36-41

  • Sumy State University
  • Lviv State University of Physical Culture

E-mail: Vlady_dytko ukr.net

Kmyta V.V., Garbuzova V.Y., Prystupa E.N., Prystupa L.N. Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 3, C. 36-41.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. V. Kmyta, V. Y. Garbuzova, E. N. Prystupa, L. N. Prystupa Bcl1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 3, pp. 178–182
DOI: 10.3103/S0095452716030063


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23