ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Преімплантаційний розвиток ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями in vitro

Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н.М.

Оригінальна работа 
Досліджено морфокінетичні характеристики культивованих in vitro ембріонів людини, що за результатами преімплантаційного генетичного скринінгу за сімома хромосомами були визнані еуплоїдними або такими, що несуть ізольовані чи комбіновані анеуплоїдії. За результатами діагностики до зразків із нормальним хромосомним набором віднесли лише 34.2 % обстежених ембріонів. Морфологічні показники еуплоїдних та патологічних зразків на стадії дроблення достовірно не відрізнялися, тоді як на п’яту добу хромосомно збалансовані ембріони формували «експандовані» бластоцисти вдвічі частіше за анеуплоїдні зразки. Більше того, розвиток 38,4 % анеуплоїдних ембріонів був блокований ще до початку процесу бластуляції. Відтак, пролонговане культивування ембріонів in vitro дозволяє із вищою, а ніж на етапі дроблення чи компактизації, ефективністю оцінити імплантаційний потенціал ембріона за його морфокінетичними характеристиками без застосування додаткових генетичних тестів.

РЕЗЮМЕ. Проанализированы морфокинетические характеристики культивированных in vitro эмбрионов, признанных хромосомно сбалансированными или патологическими по результатам преимплантационного генетического скрининга по семи хромосомам. В целом лишь 34.2 % обследованных образцов были эуплоидными, остальные же несли количественные аномалии изучаемых хромосом. Показано, что на стадии дробления морфологические характеристики нормальных и анеуплоидных эмбрионов достоверно не отличаются, тогда как на пятый день развития хромосомно сбалансированные образцы формируют «экспандированные» бластоцисты и оставляют оболочку оплодотворения в два раза чаще, нежели патологическая группа. Кроме того, развитие 38,4 % анеуплоидных образцов блокируется еще до начала бластуляции. Таким образом, пролонгированное культирование эмбрионов in vitro позволяет точнее оценивать имплантационный потенциал эмбриона по его морфокинетическим показателям и идентифицировать наиболее перспективные образцы для трансфера без проведения дополнительных генетических тестов.

Ключові слова: преимплантационный генетический скрининг, хромосомная аномалия, эмбрион человека, морфологические характеристики
преімплантаційний генетичний скринінг, хромосомна аномалія, ембріон людини, морфологічні характеристики

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 4, C. 51-60

  • Інститут генетики репродукції, Київ
  • Центр молекулярних та клітинних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київ

E-mail: olga.chaplia gmail.com

Чапля О.В., Гонтар Ю.В., Білько Н.М. Преімплантаційний розвиток ембріонів людини із кількісними хромосомними аномаліями in vitro, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 4, C. 51-60.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Chaplia, J. V. Gontar, N. M. Bilko Preimplantation development of human embryos with numerical chromosome abnormalities in vitro, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 4, pp. 254–261
DOI: 10.3103/S0095452715040039


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.03.23