ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Мікросателітний аналіз хромосом пʼятої гомологічної групи інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum

Єфіменко Т.С., Федак Ю.Г., Антонюк М.З., Терновська Т.К.

Оригінальна работа 
Інтрогресивна гібридизація м’якої пшениці була та залишається ефективним способом збагачення її генофонду на гени стійкості до стресових чинників довкілля. Перспективним в цьому плані є геном Т диплоїдного виду Amblyopyrum muticum (Boiss.) Eig. Геномно-заміщений амфідиплоїд Авротика (ААВВТТ) з субгеномами АВ від м’якої пшениці Аврора та субгеномом Т від вказаного виду характеризується високою зимостійкістю. У пшениці ця ознака пов’язана з хромосомами 5-ї гомеологічної групи. Через порівняльний мікросателітний аналіз ДНК Аврори та Авротики ідентифіковано 9 SSR-локусів, специфічних до геному D пшениці, прай-мери яких дають інші амплікони з ДНК Авротики. Їх було використано при скринуванні рослин (Аврора × Авротика) F5 для пошуку таких, що включають хромосому 5Т або її фрагменти. Серед 234 рослин знайдено 24 з дисомним заміщенням 5D/5T, які є нащадками пʼяти рослин F4 від двох рослин F2. Значна кількість рослин містять рекомбінантну хромосому 5D/5Т. Рекомбінація могла відбутися в будь-якому поколінні, починаючи з F2.

РЕЗЮМЕ. Интрогрессивная гибридизация мягкой пшеницы была и остается эффективным способом обогащения ее генофонда генами стойкости к стрессовым факторам. Перспективным в этом плане является геном Т диплоидного вида Amblyopyrum muticum. Геномно-замещенный амфидиплоид Авротика (ААВВТТ) с субгеномами АВ и Т от мягкой пшеницы Аврора характеризуется высокой зимостойкостью. У пшеницы этот признак связан с хромосомами 5-й гомеологической группы. С помощью микросателлитного анализа ДНК Авроры и Авротики идентифицированы 9 SSR-локусов, специфичных к геному D пшеницы, праймеры которых дают другие ампликоны с ДНК Авротики. Их использовали при скринировании растений (Аврора × Авротика) F5 для поиска таких, которые включают хромосому 5Т или ее фрагменты. Среди 234 растений найдено 24 с дисомным замещением 5D/5T, которые являются потомками пяти растений F4 от двух растений F2. Значительное количество растений содержат рекомбинантную хромосому 5D/5Т. Рекомбинация могла произойти в любом поколении, начиная с F2.

Ключові слова: пшениця, Amblyopyrum muticum, інтрогресія, мікросателітний аналіз, рекомбінантна хромосома 5D/5T

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 3, C. 45-54

Національний університет «Києво­Могилянська академія», Київ

E-mail: tern ukma.kiev.ua

Єфіменко Т.С., Федак Ю.Г., Антонюк М.З., Терновська Т.К. Мікросателітний аналіз хромосом пʼятої гомологічної групи інтрогресивних ліній пшениці Triticum aestivum/Amblyopyrum muticum, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 3, C. 45-54.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.03.23