ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту IGF-1 на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоцин-індукованим діабетом

Леонов Ю.І., Шкумат М.С., Клименко П.П., Говорун М.Ю., Гузик М.М., Кучмеровська Т.М., Пішель І.М.

Оригінальна работа 
Одним із основних факторів, що можуть здійснюва-ти вплив на стан та швидкість процесів регенерації шкіри, є IGF-1 (ген, що кодує інсуліноподібний фактор). Проведено морфологічне та молекулярно-біологічне дослідження ран шкіри мишей лінії FVB дикого типу та трансгенних тварин K14/mIGF-1 зі стрепто-зотоцин-індукованим діабетом. Показано збільшення експресії IGF-1, площі та товщини регенеруючого епітелію, кількості клітин Mac-1+ в рані у трансгенних тварин порівняно з диким типом.

РЕЗЮМЕ. Одним из основных факторов, влияющих на состояние и скорость процессов регенерации кожи, является IGF-1 (ген, кодирующий инсулиноподобный фактор). Проведено морфологическое и молекулярно-биологическое исследование ран кожи мышей линии FVB дикого типа и трансгенных животных K14/mIGF-1 со стрептозотоцин-индуцированным диабетом. Показано увеличение экспрессии IGF-1, площади и толщины регенерирующего эпителия, количества клеток Mac-1+ в ране у трансгенных животных по сравнению с диким типом.

Ключові слова: шкіра, загоєння ран, діабет, IGF-1, експресія;
кожа, заживление ран, диабет, IGF-1, экспрессия

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 1, C. 26-34

  • Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, Київ
  • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

E-mail: leonov geront.kiev.ua

Леонов Ю.І., Шкумат М.С., Клименко П.П., Говорун М.Ю., Гузик М.М., Кучмеровська Т.М., Пішель І.М. Вплив експресії гена, що кодує інсуліноподібний фактор росту IGF-1 на загоєння ран шкіри у мишей зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 1, C. 26-34.
Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 29.03.23